2011-04-14

Windows 7 - hur länge hade ni tänkt vänta? (Del 2 av 2)

Att migrera och övergå till Windows 7 i god tid för att undvika onödiga supportkostnader och problem med applikationsinkompabilitet är två tunga anledningar att redan idag börja planera in sin övergång, men det finns andra kanske ännu mer intressanta aspekter att kika på.

Windows 7 har betydligt bättre säkerhet inbyggt än tidigare operativsystem – detta är en direkt vinst man får genom att rulla ut det nya operativsystemet.

Andra liknande fördelar är den vinst, eller minskad risk, man får genom exempelvis diskkrypteringen Bitlocker & Applocker. Svårt att mäta då man inte kan prognostisera risken för stöld eller förlust – men likväl en stor fördel om scenariot skulle inträffa. Direct Access bör för de allra flesta företag innebära en sänkt kostnad för helpdesk kontra användandet av mer komplexa VPN-lösningar.

Detta är en del av de tekniska och funktionella fördelar Windows 7 har gentemot sina föregångare, - som alla ger vinster från den dag man rullar ut operativsystemet i sin miljö.

Andra vinster som man väldigt lätt glömmer bort är fördelarna i produktivitet man kan erhålla. Här får man en väldigt gynnsam kalkyl då kostnadsbesparingen, eller vinsten, ska multipliceras med antalet användare. Jag tänker exempelvis på att verkligen kunna använda den senaste versionen av en viss applikation. Eller att som användare erhålla en klient som startar upp lite snabbare än med tidigare operativ.

Kan jag som användare vara igång och arbeta endast två minuter snabbare med hjälp av Windows 7 jämfört med Vista eller XP är jag produktiv två minuter längre per dag än tidigare. Det låter inte särskilt mycket, men för ett företag med 2000 användare innebär detta ca 15 000 timmar extra arbetstid per år enbart genom snabbare uppstart av klienterna!  (beräknat på 230 dagars arbete/år)

Räknar man väldigt lågt på att en snittanställd kostar 150:-/h är detta 2 250 000 kronor att hämta hem. Per år.

Med detta i bakhuvet finns det således både incitament att verkligen börja fokusera på sin utrullning, och vinster att göra i och med densamma så snart den genomförs. Idag finns fantastiska verktyg på marknaden för att både hantera utrullning och managering av sin klientplattform, - så ta tillfället i akt att samtidigt som migreringen genomförs investera i en mer flexibel och anpassningsbar miljö.

Då blir steget vid nästa operativsystembyte betydligt mindre samtidigt som hanteringen av klientplattformen på vägen dit kan ske så mycket enklare.

Jag hoppas min 2-stegs guide har hjälpt er bli mer insatta i vad en uppgradering till Windows 7 kan innebära. Lycka till!