2011-04-11

Windows 7 - hur länge hade ni tänkt vänta? (Del 1 av 2)

De flesta organisationer brukar vara överens om att de kommer köra Windows 7 men jag möts ändå ofta av företag och organisationer som säger att "detta är något man ännu inte riktigt tagit tag i".

De bakomliggande orsakerna brukar vara:

"Det finns mer akuta projekt att fokusera på..."
"Det finns dessvärre inte tid att driva ett sådant stort projekt just nu..."
"Vi vill nog avvakta en stund tills applikationsstödet till Win 7 är bättre utvecklat."

Eller den kanske vanligaste orsaken att man avvaktar - känslan baserad på tidigare erfarenheter att ett sådant projekt känns tungt att ro i land.

Till er som nu ännu inte börjat planera att byta till Windows 7 så kommer här lite information som kan vara bra att känna till:

  1. Den 8 April 2014 slutar MS supportera Windows XP SP3 som är det sista service packet för Windows XP. Kör man SP2 på sina XP-datorer är man utsatt för stor risk, genom att supporten upphörde juli 2010. Det går självklart att köra vidare på XP efter detta, antingen helt osupporterat vilket inte är att rekommendera, eller genom att köpa till extrasupport vilket kommer vara (väldigt) kostsamt.
    Innan detta datum ovan bör man alltså ha övergått helt till Windows7, och förslagsvis även ha kört några månader.
  2. ISV:er(Independent software vendors – på svenska applikationstillverkarna) kommer ha nya versioner av sina applikationer som inte stödjer XP långt innan MS slutar sin support. Gartner pratar om att 60% av de viktigaste ISV-applikationerna inte kommer stödja Windows XP i den senaste versionen 2013. Redan under 2012 kommer det bli vanligt att ISV-applikationer saknar XP-stöd, enligt analysföretaget Gartner. Detta skakar om tidsplanen ganska markant. Vill man inte riskera att stå med Svarte Petter bör man alltså redan (senast) i slutet av 2013 ha gått över till det nya operativet för att inte riskera att viktiga affärskritiska applikationer inte längre stödjs.
  3. En övergång till Windows 7 kräver planering. Vi behöver exempelvis inventera och hantera/paketera de applikationer som ska köras. Vi måste ha koll om det eventuellt är hårdvara som måste bytas ut eller uppgraderas. Vi bör utbilda användarna. Bara för att nämna ett fåtal av de frågor som måste adresseras. Ett projekt att gå från XP till Windows 7 på hela klientparken är inget svårt projekt om det planeras och sköts rätt, men det går inte över en dag.    

Med vetskap om dessa tre viktiga punkter kan man tämligen enkelt räkna bakvägen och inse att migreringsprojekt till Windows7 bör komma upp högt på agendan redan nu.

Detta är dock inte de huvudsakliga anledningarna till att man bör sätta upp migreringsprojekten redan nu, -det finns en helt annan sida att ta ställning till!

Mer om detta i nästa blogginlägg - stay tuned!