2014-06-26

Varför envisas vi med att arbeta med dokument?

Den frågan satt jag och funderade på när jag skrev en offert i ett dokument och insåg att det var ett tag sedan. Det blir ofta en sammanställning i ett mail och är det bra? Är det effektivt?

Idag sitter många av våra kunder fast i en teknisk struktur som bygger på att vi arbetar med dokument vilket kan vara tidsödande. Vi har många versioner och de ligger ofta i egna mappstrukturer. Öarna av viktig information ökar. Oavsett om vi skriver vår information i ett dokument eller i ett mail.

Jack Welsh – VD General Electric 1981-2001 sa att det finns två källor till konkurrensfördelar.

  • Möjligheten att lära om kunderna snabbare än konkurrenterna
  • Möjligheten att vända kunskapen till fördelar snabbare än konkurrenten

För att vi ska kunna bli mer effektiva på jobbet måste fokus ligga på individen och inte på ett dokument.  Och hur ska vi ta till oss kunskapsflödet som sker både internt och externt idag? Hur kan vi hantera information så snabbt som Jack Welsh menar är nödvändigt för att vinna?

Idag har vi börjat kommunicera i allt snabbare takt på sociala medier både med kunder och leverantörer. Vi agerar socialt och arbetar inte längre kring dokument utan kommunicerar mer och mer i bloggar, med wikis, med tweets och på Linkedin. Hur kan vi kopiera detta snabba sätt att nå och ge information och föra in det i företaget?

Genom att sätta en social strategi för varje företag kommer mycket att falla på plats.  Vi kommer att leva precis som vi gör i vardagslivet med transparent information och kommunicera via bloggar, wikis och i det interna twitter-flödet. Men valet handlar inte om att välja en teknisk funktion som t.ex. Yammer utan vi måste börja se hur en plattform innehåller flera, länkade funktioner som stödjer vårt nya sätt att kommunicera.

Jag pratar här om en social plattform. En plattform som stödjer vår beteendeförändring men också den multipla mobila OS floran som finns ute hos våra användare och gör det möjligt att accessa informationen säkert oberoende av om det är företagets eller den anställdes privata enhet.

Jag vill inte längre jobba i dokument eller med mail, jag vill jobba effektivt, socialt och i realtid. Var jag än är. Och jag vet att det går!