2014-06-17

Var köper du din mobila lösning?

Mobil it är it

Tidigt i våras så genomförde IDC, www.nordic.idc.com, en marknadsundersökning där de bland annat ställde frågan "Från vilken typ av leverantör är det mest sannolikt att du köper din mobila lösning, en it-integratör eller operatör?" Svaret blev inte helt oväntat 50/50. Då är frågan varför?

Min analys är att innan den mobila revolutionen inleddes så var telekom inte en del av it men har sedan dess inympats i it:s organisation. Däremot har inte arbetssättet förändras utan många företag har fortfarande en mobilansvarig som har mobiloperatören som huvudsaklig kontaktyta i leverantörsledet.

Det kan vara en av förklaringarna till att Sverige och Norden ligger långt bakom Nordamerika och stora delar av Europa när det gäller tillämpning av mobila lösningar. Operatörernas erfarenhet av integration med back-endsystem är svag och då de dessutom har sin största inkomstkälla i trafik i näten så kan man anta att det framförallt kommer att driva enklare appar med hög datakonsumtion för att på så sätt driva trafik?

För att åstadkomma transformation så behöver vi gå längre än så. Tänk dig exemplet Anders som är på väg hem från jobbet. På gångvägen så ser han att en lampa är trasig i ett mörkt hörn. Då Anders har "kommunappen" installerad så tar han genast upp sin smarta telefon och väljer "anmäl fel" och medan telefonen använder GPS:en för att ta ut positionen så väljer han "belysning" och anger sedan typ av fel. Kommunens centrala system tar emot informationen och lägger anmälan till de två tidigare belysningsincidenter de mottagit från samma plats.

Systemet automatgenererar därför en beställning till den underentreprenör kommunen anlitar. Denne underentreprenör använder samma system för att fördela uppdraget till en fälttekniker, som tar emot uppdraget i sin smarta telefon. Förutom uppdragsbeskrivning så får han information om lampmodell, tidigare incidenter på lampan samt om det finns fler lampor som kan bytas i samma område. Han genomför uppdraget och klarmarkerar via appen, vilket i sin tur utlöser en faktureringsorder till kommunen. Ärendet avslutas och systemet skickar en hälsning till Anders med texten "Tack Anders för din anmälan, felet är åtgärdat, ha en bra dag."

Vi har alltså kombinerat big-data med mobilitet, automatiserat processer och interagerat med en medborgare. Vi har dessutom sparat pengar till samhället och skapat en säkrare miljö för medborgarna.

Nu undrar jag; är det ett uppdrag för en integratör eller en operatör?

Andreas Lönnmo

Nationell enhetschef Mobilitet