2013-05-02

Vägen till fritt val hos Atea

Sällan har ett modeord som BYOD (bring your own device) tagit så mycket utrymme så snabbt i it-forum över hela landet. När tekniken i tablets och smartphones fullkomligt exploderade de senaste åren så verkar det nästan som att hela branschen kastade av sig ett gammalt ok av standardisering och började tala om frihet för användarna.

Atea införde valfrihet kring arbetsplatsen redan våren 2012.  Användare som står i tur att byta dator får välja mellan PC eller Mac (inom ramen för ett erbjudande).

Här resonerar Torbjörn Jonsson med Atea koncernens IT-klientchef Göran Jacobsen om vägen fram till fritt val. Vi dryftar oss också till att ge ett tips i slutet av filmen.

[vimeo:64866736]