2011-02-07

Våga tänka nytt och utmana

Förändringar kan många gånger kännas obekväma. Det gäller även inom it-området. Det märks speciellt när det handlar om rutiner och arbetssätt som är invanda. Jag träffar ofta kunder och diskuterar hur man bör se på en ny klientplattform. Det aktualiseras så klart nu när Windows 7 rullas ut. Min uppfattning är att tekniken löser vi alltid. Jag är aldrig orolig för att vi inte ska klara av att etablera en modern utrullningsplattform, men det är inte allt…

När det kommer till it-organisationens förmåga att ändra sitt arbetssätt så skiljer det sig ganska mycket från fall till fall. Vid de initiala diskussionerna är det ofta inget hinder utan dessa kommer inte förrän senare i projektet när förvaltningen ska etableras. I vissa kundscenarios har vi fått fira händer att etablera helt enligt våra best practises. It-chefen har berättat att denne ändrar organisationen efter det nya arbetssättet. I andra fall har vi etablerat våra lösningar men kunden har då valt att jobba vidare som tidigare. Vilken sida av myntet man väljer är så klart olika men jag uppmanar alla att verkligen utmana sig själv så att man får ut så mycket som möjligt av den nya plattformen. Tro mig, det finns många delar som kan automatiseras och förenklas i hanteringen av Windows 7 än vad som ens var möjligt med Windows XP.

Min erfarenhet säger mig att det är när man byter plattform som det är enklast att ändra arbetssättet. När man väl etablerat en ny plattform så brukar man inte ändra speciellt mycket. Tänk efter själva när det kommer till Windows XP som ni kanske har idag. Hur mycket har ni ändrat ert sätt att arbeta de senaste åren?

Slutligen så uppmanar jag er att utmana er själva nu när ni ska etablera Windows 7. Jag brukar säga att man aldrig har en fördel av att arbeta som igår för då är man utbytt i morgon. En tillbakablick i ämnet säger mig att det inte finns så många som minnesoptimerar i DOS längre. Några gamla uvar kommer nog ihåg HIMEM.SYS.

Stay tuned…