2011-03-14

Utveckla(s) med verksamheten

Jag är just nu mitt i uppstartfasen av ett företags Intranät 2.0.

Intranätet har använts en tid men undersökningar i verksamheten visar att användarna tycker det är svårt att hitta relevant information. För en viss del av intranätet svarar 100% av de tillfrågade (ca 400 användare) att de "aldrig besökt den platsen".

Jag har därför varit med under två dagars workshops för att ta fram ett nytt intranät som tilltalar användarna och där det är enkelt att hitta information.

Vi började med ett möte för att ta reda på förväntansnivå och andra ingångsvärden i projektet (ett av dessa värden var att ett releasedatum som redan var bestämt).

Därefter utförde vi en brainstorm-session med traditionella post-it lappar där var och en (två personer från kunden, två av Ateas verksamhetskonsulter, en av Ateas teknikkonsulter och jag) skrev ner aktiviteter som måste ingå i projektet samt funktioner som kan ingå i nya intranätet - högt och lågt, ur både tekniskt samt verksamhetsperspektiv.

Post-it lapparna strukturerades och mynnade sedan ut i en aktivitetsplan varifrån vi kunde konstatera att det föreslagna releasedatumet för Intranätet 2.0 inte skulle hålla med den önskade funktionaliteten.

Nu har vi nått fram till en förstudie där de nya funktionerna samt de tekniska förutsättningarna utvärderas. Detta görs i nära samarbete med utvalda personer i verksamheten. Jag tror att nyckeln i att få ett välanvänt intranät är att verksamheten är med vid kravställningen. Det är trots allt verksamheten som ska använda intranätet.

Förutsättningarna känns just nu jättebra och det känns otroligt kul att ha flyttat fokus från ett redan bokat releasedatum till att nu fokusera på verksamheten och deras önskemål!

Jag är säker på att efter releasen av Intranät 2.0 kommer användarna på det aktuella företaget med hänförelse och nyfikenhet utforska sin nya informationskälla och inte lämna någon sida oläst eller obesökt.