2016-08-17

Så får du med medarbetarna på den digitala resan

Många företag står inför eller har påbörjat en digital resa där ett förändrat arbetssätt är en stor del av arbetet. Ett nära samarbete med verksamheten är ett krav för att förändringen ska falla bra ut och så snart som möjligt ge effekt hos verksamheten. Här kommer tre tips på hur du får med dig medarbetarna på den digitala resan.

 1. Lansering
  Eftersom en digital resa ofta innebär ett längre förändringsarbete är det viktigt att se stora tekniska (digitala) förändringar som en lansering som kräver ett större lanseringskoncept. Lanseringskonceptet innehåller mer än själva tekniken och ska inte ske för snabbt. Inför lanseringen av den nya tekniken är det viktigt att göra ett proaktivt arbete där det är bra att hitta ett varför och skapa en "Vill ha"-känsla hos verksamheten. Innan medarbetarna får tillgång till den nya tekniken ska de känna att det är något bra som de verkligen kommer ha nytta av och vi vill också att de ska känna en trygghet i att de kommer klara av den förändring de står inför.

  En digital förändring kräver nästan alltid ett ändrat beteende som kräver att nya arbetsmetoder förankras. Förmodligen behöver även befintliga processer förändras och anpassas efter den nya tekniken.
 2. Utbildning
  Utbildning kan ske vid olika faser i en digital resa. Dels inför lanseringen, i början, som en "kickstart" för att ge verksamheten en första grundläggande kunskap om det nya som håller på att implementeras, och dels löpande under hela resan för att de nya metoderna och processerna ska bibehållas och medarbetarna inte slira tillbaka till de gamla hjulspåren. Det är viktigt att fundera på vilken typ av utbildning som ska hållas vid vilket tillfälle. Medarbetarna behöver veta vad som händer och hur tekniken ska användas innan de sitter med den i knät.

  Utbildningen bör vara anpassad för den aktuella verksamheten och utgå från den situation medarbetarna befinner sig i så de känner igen sig i det som nämns på utbildningen. Det är bra att  i utbildningen kunna visa att det dagliga arbetet faktiskt blir mer effektivt.
 3. Uppföljning 
  Glöm inte att följa upp resultatet när lanseringen är genomförd. Dels för att ta lärdom till kommande lanseringar. Vad gick bra och vad hade kunnat göras annorlunda för just den här verksamheten? Och dels för att säkerställa att inte verksamheten ska "ramla tillbaka" i de tidigare djupa hjulspåren. Det är lätt att ta till sig ett nytt arbetssätt så länge någon står och visar vägen (som under en lansering), men när det ska bli en del av verksamhetens dagliga arbete är det lätt att gå tillbaka och arbeta på det sätt som man är van vid.

  Följ även upp hur det som implementerats verkligen används. Har det gett den effekt som det var tänkt? Behöver ytterligare arbete göras för att uppnå effekten?

  Vi på Atea hanterar de tekniska implementationerna och vi arbetar även med lanseringar enligt det som jag beskrivit ovan och vi ser till så att era medarbetare är redo för digital förändring, och är med på den digitala resan!

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi kan få med just er verksamhet på den digitala resan som ni står inför? Kontakta mig eller någon på ditt närmsta Ateakontor.