2013-02-21

Rapport från Microsoft Lync Conference 2013 i San Diego

Tillsammans med över 1000 andra deltagare från 40 länder deltar vi och våra kunder på världens första internationella konferens kring Microsoft Lync. Vi är på plats för att lära oss mer, inspireras och knyta kontakter inför framtiden. Det är ett steg på väg mot att utveckla våra kunders möjligheter att mötas, kommunicera och samarbeta med hjälp av Microsoft Lync.

Konferensen inledde Tony Bates (President Skype Division) med att beskriva hur vi har förändrat vårt sätt att mötas. På senare år tenderar vårt arbets- & privatliv flätas samman och vi arbetar i större utsträckning där vi råkar vara för tillfället. Människor väljer idag också enheter mer fritt, vilket gör att kommunikationsplattformen måste fungera på flera olika enheter och operativsystem. Microsoft/Skype vill sudda ut gränsen mellan det privata- och arbetsrelaterade mötet. Man ska kunna mötas med samma verktyg på jobbet som på fritiden.

Derek Burney (Corporate Vice President) demonstrerade sedan hur klienterna ser ut på Windows Phone 8, iPhone och Android. Oavsett system så kommer en användare av iPhone känna igen sig då gränssnittet är typiskt för iPhone. Samma för Android och Windows Phone. Han visade även videosamtal från Lync direkt till Android, iPhone och Windows Phone. Man kan även ringa via sitt trådlösa nätverk (VoIP) vilket blir en intressant möjlighet för många kunder. På iPad är klienten lite vassare för där kan man även köra dokumentdelning. På Windows 8 RT kan man se flera videoströmmar samtidigt och även där dokumentdelning. En intressant reflektion är att du alltså kommer kunna ringa från din surfplatta, trots att den inte har 3G.

Derek visade sedan Lync Web App som kan köras från valfri webbläsare. I den kan man i princip göra allt som man kan i den kompletta klienten. Man har flera videoströmmar, ljud & dokumentdelning. Man kan även ta över som presentatör. Det betyder att man kan låta en person som inte har Lync presentera. Är man lite otålig i ett möte så kan man som åhörare stega fram i presentationen för att se vad som komma skall J. Mötesanteckningar i Lync 2013 sker normalt i Onenote lokalt på datorn men när man kör WebApp så antecknar man i Onenote WebApp. Med Lync WebApp har Microsoft konsoliderat webbklienterna till en enda, vilket underlättar för användarna.

När det enbart är en remoteanvändare i ett fysiskt möte så riskerar denne att hamna lite utanför. För att adressera det så kommer en stor nyhet parallellt med Lync 2013 som heter Lync Room System (LRS). LRS är en plattform som Microsoft erbjuder via sina partners. Det innebär möjlighet att förutom video även samarbeta direkt från konferenssystemet med tryckkänsliga skärmar där samarbetet sker. Systemet har samma funktionalitet som en vanligt Lync-klient vilket innebär att man kan dela dokument, skrivbord, whiteboard, ringa ut till en vanlig telefon, flera rörliga videoströmmar samtidigt, etc. Allt styrs från en Windows 8-baserad platta som finns till alla system.

Konferenssystemet bokas i Outlook som ett vanligt rum och när man kommer in i rummet så klickar man på skärmen för att starta. Det finns även en möjlighet att styra åtkomsten till ett möte så att den som ansluter måste validera sig med sin inloggning. De partners som kommer lansera skärmar under 2013 är SMART, Polycom, Crestron & Lifesize.

Några bilder från demonstrationen av LRS: