2015-09-16

Office 365 - Tänk efter före

Etablering av Office 365 innebär stora möjligheter att tänka och arbeta på ett mer modern och effektivt sätt. Det finns ett antal områden att ta ställning till. Ett av dessa är säkerhet och hur den påverkas för just er organisation.

Vid införandet av Office 365 finns det ett antal parametrar att ta hänsyn till. Jag syftar inte på de tekniska delarna som Microsoft erbjuder utan snarare hur alla pusselbitar ska läggas. Hur man använder funktioner i Office 365 varierar beroende på organisation på samma sätt som de gjort när de varit lokalt installerade. Fördelen med Office 365 är att man slipper hantera stora delar av den grundläggande infrastrukturen samt installation och integration mellan en mängd olika mjukvaruprodukter. Allt detta har Microsoft på plats redan.

Pusselbitarna på rätt plats

Med pussel syftar jag på hur en organisation ska förhålla sig till Office 365 samt hur det påverkar den egna verksamheten. Hur påverkas man tex av att Office 365 ständigt förändras och att man som organisation måste hålla kollen på vad som kommer att ske? För det kommer att ske vare sig man vill det eller inte. Hur kommer den egna it-avdelningen påverkas och hur kan man dra nytta av alla nya möjligheter som uppstår?

Vilka behov har ni?

Det är viktigt att själv utreda vilka behov hela verksamheten har samt hur Office 365 kan tillgodose dem. Normalt tillgodoser man inte alla behov direkt utan oftast innebär det en etappindelad process. För att få en snabb ROI samt ökad produktivitet blir det extra viktigt att placera användaren i fokus. Nyttjar inte användarna Office 365 så blir det en dålig investering. Användarinförande innebär fokus som till slut leder till att en användare själv inser hur hen kan utföra sitt arbete med effektivt. En parallell är utvecklingen av hur vi använder våra mobiltelefoner. Från att vi ringde med dom till dess att vi knappt gör det längre. Fokus på användarna har varit en stark bidragande faktor till en explosion vi sett inom utvecklingen av nyttjandet.

Det mesta ovan är något som man ska adressera innan ett införande men det kan också ske efteråt. Idag har de flesta enbart etablerat vissa delar av Office 365 medans andra har utmaningar med att användarna inte nyttjar tjänsterna tillräckligt.

Säkerhet är en viktig fråga

Ett fråga som alltid diskuteras är om det är säkert att lägga sin information i Office 365. Rent generellt så handlar snarare frågan mer om vilka regler, riktlinjer & policys man som organisation måste följa. Många gånger visar det sig att det endast är specifik information som behöver analyseras djupare. Oavsett så måste man reda ut vad som gäller för just sin egna organisation. Vi har de senaste åren fått många frågor och har därför tagit fram ett antal säkerhetsworkshops som är anpassade för ämnet. Se mer i klippet nedan.

Sammanfattningsvis så måste man tänka efter före och vi finns här för att stötta er…

Mer information om några av våra Office 365-tjänster hittar ni här.