2016-06-02

När analyserade du användarupplevelsen senast?

Att sätta sig ner med sina medarbetare under kafferasten och fråga hur dom upplever att plattformen fungerar är (oftast) ett trevligt sätt att få en känsla för om man lyckats med den optimala användarupplevelsen. Risken är dock att information blir för luddig och ibland vill man få resultatet svart på vitt.

På marknaden finns det en rad mer eller mindre lyckosamma försök att ta fram den här typen av data. Lustigt nog plockar ofta de här verktygen fram allt för mycket information och det blir komplext och svårhanterligt. Informationen måste vara lättillgänglig och presenteras på ett sådant sätt att man enkelt kan analysera den.

AppSense är ett bolag som fokuserar på just att optimera användarupplevelsen och har precis släppt en ny version av sitt analysverktyg Insight. Det är ett verktyg designat för att just mäta användarupplevelsen utan att göra saker och ting allt för komplext.

Vanliga frågor som man kan få svar på

  • Hur långa inloggningstider har vi och vad är det som påverkar tiderna?
  • Hur stora är våra profiler och vad finns det mer för data på våra maskiner?
  • Vilka applikationer är installerade? Hur ofta används dom och behöver de utökade behörigheter?

Implementation

Verktyget är i grunden en virtuell appliance som körs på Hyper-V eller ESX och hanteras via ett webgränssnitt. För att få så korrekt data som möjligt så har man valt att nyttja en slimmad agent som rullar både på standard Windowsklienter och Windows Server om man kör virtuella klienter i Citrix/VMware.

 

Insight Dashboard

Det är enkelt att komma igång och i takt med att användare/klienter börjar populera databasen med information så kommer den att presenteras i en Dashboard. Där får man en övergripande bild av verkligheten, men det är i rapporterna som vi får information som vi kan börja jobba med.

Rapporter

Insight Reports

Det finns ett antal rapporter att plocka fram och de är fördelade i fyra kategorier. Varje rapport innehåller i sin tur möjligheter att genom filter skapa en rapport som passar just för ändamålet. Hur ser t.ex. inloggningstiderna ut för våra användare ”tekniker” och ”admin”?

Med hjälp av alternativa vyer så kan man se trender över tid för alla våra användare eller se om det varierar över veckans dagar? Går det långsammare på vissa av våra Citrixservrar?

Van kan även bryta ner inloggningstiderna i detalj för att se vad det är som påverkar dessa. Är det en GPO som tar lång tid att köras, eller har vi kanske problem med folder redirection som i exemplet nedan?

Enkelheten i verktyget är just det som gör det så användbart. Vi får genast en överblick på miljön utifrån ett användarperspektiv, både i nutid och sett över tid. Baserat på informationen kan vi ta bättre beslut och göra riktade ingrepp på de områden där vi kan göra störst skillnad.

Vill du veta mer om hur AppSense Insight kan hjälpa dig att få insikt i din miljö? Ta kontakt med mig eller din kontaktperson på Atea så hjälper vi dig.