2011-02-04

It-infrastruktur i ett bredare perspektiv

Min mening är att begreppet it-infrastruktur under lång tid felaktigt har tolkats till att handla om de hårda delarna. Om man skriver in it-infrastruktur på Wikipedia får man t ex fram, "En organisations it-infrastruktur är dess fysiska resurser, it-komponenter, it-tjänster och it-personal. Den stöder hela organisationens informationshantering."

Det är ju något som är något helt annat än hårda saker. Det är även en formulering som jag anser ligger mer rätt just nu. För det ligger ju ett mycket större ansvar just nu på it-chefen än att bara se till att det finns hårdvara som fungerar. En framgångsrik it-chef tittar på verksamheten och funderar över vilken information som är viktig för verksamheten. Hur ser processerna ut som stöttar hanteringen av denna information? Vem äger informationen? Hur ska den uppdateras? Hur ska den sparas? Hur länge behöver vi spara den? Vad säger lagar och riktlinjer om det?  Vem ska kunna ta del av information och när? Hur kritiskt är det att denna information är tillgänglig och när behöver den vara tillgänglig?

Och tittar man på dessa frågor så ser man att det mesta inte handlar om hårdvaran, utan om det som kommer att ställa krav på hårdvaran. Frågorna handlar även om hur man får ut mest effekt av sina system. Jag anser att grundtanken ska vara att it ska stötta och effektivisera verksamhetens processer. Då är det viktigt att vi vid ett införande av ett nytt system tittar på hur processen ser ut idag för just detta verksamhetsområde. Utifrån det gör vi sedan en analys av vad som går att effektivisera och förenkla – tillsammans med verksamheten som ska leva med systemet! Sen när systemet väl är utvecklat ska vi ju hjälpa till att införa systemet. För det handlar ju faktiskt om ett förändringsprojekt, inte bara ett rent tekniskt införande av ett nytt system. Om man vill ha ut effekt av systemet.

Atea har ju historiskt varit kända för leveransen av hårdvara och tjänster kopplat till detta. Dagens Atea har precis som tidigare som vision att tillsammans med kunderna vara svenska landslaget i it-infrastruktur. Men det vi menar med it-infrastruktur är hela hanteringen av information inom din verksamhet.