2017-03-02

Den moderna arbetsplatsen sätter användaren i fokus

Vi befinner oss mitt i en transformation. Enligt Microsofts strategi ”mobile first, cloud first” är en pc med Windows 10 en klientenhet som vilken annan mobil enhet som helst. Användarna ska ges möjlighet att arbeta från valfri plats, när som helst och inte begränsas av den nedlåsta, gråsvarta tegelstenen som ofta ställer sig på tvären när det vankas samarbete.

Mattias Westerlund
Mattias Westerlund Seniorkonsult, Konsult

Tittar man på hur smartphones används idag i företagsmiljöer kan man snabbt konstatera att vi utför många arbetsmoment med hjälp av våra mobila enheter. Framgångsfaktorerna för mobila enheter är att vi snabbt når den information vi behöver, var vi än befinner oss och att vi kan hantera dem på egen hand.

Att få kontroll över sina klientenheter har länge varit en prioriterad fråga för it-avdelningen. Standardisering av hårdvara och nedlåsning av gränssnittet i Windows har ofta varit prioriterade faktorer när it bygger en klientplattform. Det finns såklart uppenbara fördelar med metodiken, till exempel ur administration- och säkerhetssynpunkt. Om det har gjorts stora investeringar i befintliga klienthanteringsverktyg som Configuration Manager, är det ofta det den rekommenderade metoden för klienthantering för större företag och organisationer.

För mindre företag och organisationer har det däremot inte varit lika lätt att hitta passande verktyg. De som finns på marknaden har ofta upplevts som alldeles för avancerade med hög inlärningströskel och en resurskrävande infrastruktur. Det finns ytterligare en problematik, och det är att den ibland orsakar frustrerade användare. Eftersom vi använder ett mer mobilt arbetssätt är en nedlåst klient inte det optimala arbetsverktyget. Idag ska vi inte behöva åka in till kontoret för att få tillgång till funktioner eller eventuell support.

Användarupplevelse, tillgänglighet och flexibilitet är hygienfaktorer

Den moderna arbetsplatsen utgår inte från hårdvaran i form av den standardiserade pc:n. Här är användaridentiteten central, där tillgång och säkring av data oavsett enhet är primärt fokus. Den moderna arbetsdatorn är en mobil enhet som ger oss samma flexibla användarupplevelse som en smartphone levererar. Användaren kan själv välja vilken typ av enhet som man vill använda sig av i sitt dagliga arbete.

Windows 10 i kombination med de molnbaserade tjänster som erbjuds i Enterprise Mobility and Security (EMS) ger oss stora möjligheter att arbeta mer flexibelt och effektivt.

Användaren kan själva packa upp sin Windows 10-enhet direkt ur kartongen, logga in med sin Azure AD-identitet och företagets applikationer installeras per automatik. Andra åtgärder som säkerhetsuppdateringar, aktivering av klientskydd, konfigurering av inställningar via företagspolicys appliceras också i och med att pc:n automatiskt registreras till företagets system för klienthantering, när man loggat in i Azure AD. Allt detta utan att någon infrastruktur krävs i form av interna servrar hos företaget. Med inbyggd självservice för återställning av Windows och lösenord samt installation av program via molnbaserad självbetjäningsportal, kan slutanvändaren lösa merparten av sina problem själv.

Tillgängligheten blir totalt annorlunda än vad vi traditionellt är vana vid. Du får en modern arbetsplats som ger dig produktivitet och flexibilitet, när du vill, var du vill.

Läs mer om arbetsplats som tjänst