2016-01-19

Citrix 2016

Förra veckan var vi nio Ateaner som deltog på Citrix partnerkonferens Summit, som precis som kommande kundeventet (i Maj) tog plats i Las Vegas. Partnereventet ligger i anslutning till Citrix interna kickoff, vilket innebär stora möjligheter för oss som partner att träffa utvecklare och produktchefer för att både kunna påverka och få förhandsinformation om kommande lanseringar (under NDA).

Helgen innan Summit hölls också det som Citrix kallar PTEC (Partner Technical Exchange Council), där Atea som Platinum/Specialist partner hade med Michael Gustafsson som deltagare. Micke hade bland annat med sig kundrelaterade frågeställningar från pågående projekt, där vi t.ex. jobbar på att optimera inloggningstider i miljöer med smarta kort (målet är 4 sekunder för inlloggningstid när t.ex. en läkare flyttar från ett patientrum till ett annat, och sessionen flyttas med för optimal upplevelse för läkaren i fråga).

För att vända på saker och ting börjar vi med en summering från när jag sprang på Stefan Fasth, Ateas Chefsarkitekt, och bad honom summera Summit efter 3 dagar:

Stefan summerade väl vad eventet handlade om, d.v.s. att fokus framåt kommer ligga på grundstenarna i Citrix produktflora (XenApp, XenDesktop, XenMobile och Netscaler) tillsammans med de satsningar man gör kring cloud i form av t.ex. samarbetet med Microsoft (kopplat till Azure) och Citrix Workspace Cloud (för provisionering, administration och hantering i molnet) gör allt väldigt intressant framåt.

Av oss 9 på resan var 7 lösningsarkitekter/konsulter, som förutom de tekniska labbar man gick på, certifieringarna man skrev, också hann med många sessioner som kommer kunderna väl till lags. Summerade upplevelserna från sessionerna nedan:

Cert Slide

  • Citrix köp av Comtrade (koppling mellan Citrix och SCCM), och att man nu lyft in produkten (för analys och övervakning) i sin Platinum licens
  • Utvecklingen av policys för HDX (för ännu bättre användarupplevelse)
  • Fokuset på kärnprodukterna kommer ge större utväxling från utvecklingsteamen, som kommer kunna fokusera på färre produkter
  • Innehållet i Platinumlicenserna ger kunderna otroligt mycket
  • Netscaler CPX, en ny och för utvecklare skräddarsydd Netscaler, framtagen för specifika tjänster som inte behöver fullfjädrad hårdvara

Utöver detta en hel del nyheter som går under NDA och som jag inte kan skriva ut,. Vill Du veta mer om dessa kontaktar Du mig, så sätter vi upp ett möte.

Vid pennan:

Gabriel Yttermalm, Affärsutvecklare Klient (CCE-V, CCP-M)
gabriel.yttermalm@atea.se, 08-4774817
Stefan Fasth, Chefsarkitekt
Michael Gustafsson, Lösningarkitekt Östergötland (CCE-V, CCP-M, CCA-N)
Markus Korhonen, Seniorkonsult Östergötland (CCA-V)
Stefan Freij, Systemkonsult Syd (CCE-V, CCP-N)
Joacim Häll, Seniorkonsult Syd (CCE-V, CCP-M)
Michael Sehlberg, Lösningsarkitekt Norrbotten
Andreas Johansson, Systemkonsult Norrbotten (CCE-V, CCA-N)
Peter Edlund, Systemkonsult Gävle (CCA-V)