2012-10-17

Att tillföra ett värde

Under vår kickoff berättades lite kring vad Ateas Hjälpande händer har bidragit med under senaste året. Vi har hjälpt till att bygga 4 nya skolor i Nepal. De har fått byggnader, toaletter och klassrum. Vi har även sponsrat utbildning av lärare och därigenom kan vi lyfta kunskapen bland ett antal 100 barn i en helt annan del av världen. Idealisten i mig blir glad. För mig gör det skillnad. Jag jobbar gärna lite extra hårt för att vi ska kunna bidra. Jag har enklare att motivera mig själv när jag vet att vi lägger del av vårt resultat till att utveckla och förbättra för andra som inte har samma förutsättningar. Det känns otroligt mycket mer motiverande att jobba hårt för att vi ska kunna bidra på detta sätt än att jobba stenhårt för att glädja aktiemarkanden.

Sen kan jag tycka att vi även ska försöka att bidra till vårt eget samhälle, förutom att vi betalar en massa skatter. Känslan att bidra till en specifik verksamhet eller utveckling direkt är så mycket större. Om det blir rättvist om alla valde?!
Nej, förmodligen inte :-)