2014-05-08

Återblick på KommITS

KommITS är en årlig konferens för IT-chefer, projektledare och IT-strateger på Sveriges samtliga kommuner. 170 av landets 290 kommuner är anslutna och samlades under tre dagar på KommITS Digitaliseringsdagar, denna gång i Tylösand.

 

I Ateas monter pratades det om allt från Office 365 till Appar till att kunna upphandla IT som tjänst. Alla riktigt heta områden och där Atea har ett stort fokus för att kunna hjälpa våra kunder till mer effektiva och inte minst flexibla lösningar.

En mobil vision innebär ofta ett nytt sätt att arbeta med tillgång till de system man behöver - där man är. Med hjälp av verksamhetsappar kan dina medarbetare göra sina administrativa arbetsuppgifter på en läsplatta ute på fältet, där de tidigare arbetat med papper och penna.

Genom att ge denna möjlighet skapas en smart, effektiv och mobil arbetsplats. Läs gärna mer på atea.se/apps

Under dagarna i Tylösand fick vi ta del av flera intressanta föreläsningar och keynote
Författaren, mentorn, ledarskapsutbildaren och föreläsaren Freddie Larsson som gått ifrån att vara bråkstake i unga år till CIO för internationella företag på 10 år. Freddie föreläser och utbildar om att personliga erfarenheter, kunskaper, instinkter och känslor formar en ledare, medarbetare och människa.
Fredrik Boström tidigare rektor i Stockholm Stad berättade om sitt engagemang för skolutveckling och har under sin tid som skolledare fokuserat mycket på hur ny teknik kan göra skillnad i utbildningen.

Datainspektionens jurist Ingela Alverfors för molntjänster gav sin syn på lösningarna, och den var väldigt positiv.
Molntjänster har många fördelar men det finns även svårigheter.

Den som använder en molntjänst förlorar den faktiska kontrollen över de personuppgifter som lagras. Molntjänsteleverantörer använder sig dessutom ofta av standardavtal, det vill säga i förväg definierade användarvillkor, och anlitar underleverantörer. Det är därför viktigt att den som tänker använda en molntjänst i sin verksamhet är medveten om de krav som ställs enligt personuppgiftslagen. Hur vet man om det är en bra idé att använda en molntjänst i verksamheten inom en kommun eller ett landsting?

Efter hennes föreläsning pratade vi om vad hon hade att säga om Office365 specifikt.
Den enda invändningen Ingela har på Microsofts lösning är då att det inte är tydligt kring vilka länder tredjeparts leverantörer befinner sig i.
Detta ser hon dock inte som några problem framöver utan något som Microsoft kommer att lösa.
Där av ser vi en ljus framtid för Microsofts Office365-lösningar för både stat och kommun.

Ale Kommun lyftes fram genom deras satsning kring Office365.
Datainspektionen kom med sitt utlåtande kring Office365 där de konstaterat att både Microsoft och Ale Kommun är på rätt bana.

Atea och Adobes täta samarbete lyftes också fram
Diskussioner om hur man som kommun kan kommunicera effektivare genom digitala kanaler. Vilka trender man ser trenderna idag och hur en kommun på ett kostnadseffektivt kan sätt publicera en app, en blankett eller kommuninformation så att invånarna blir engagerade och kan komma åt informationen på alla typer av enheter oavsett plattform.

Nyttan och enkelheten i att arbeta med Adobe Creative Cloud (Adobe och Falun kommun)
Malin Johansson är SMB Sales Account Manager på Adobe och har många års erfarenhet av samarbete med kommuner. Under en interaktiv session visade Malin tillsammans med Falun Kommun  på nyttan och enkelheten i att arbeta med Adobe Creative Cloud både för IT och individen.
 

Om KommITS                                                                
KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i IT-frågor, ett forum för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna.KommITS består idag av representanter för ca 170 kommuner. Förutom att anordna konferenser arbetar de bland annat med att skapa bra samarbetsformer med ett antal leverantörer. Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform och vi är leverantörsoberoende.

Mer information på www.kommits.se
 
Peter Mehrens
Speciallistsäljare Atea licens