2011-12-08

Är du en utvecklad person eller person under utveckling?

I samband med vår kickoff i höstas hade vi en mycket intressant föreläsning av Fredrik Härén som pratade om utvecklade länder och utvecklingsländer. Kontentan jag bar med mig efter det var att vi som lever i så kallade utvecklade länder ofta såg ner på så kallade utvecklingsländer, men att vi kanske hade en hel del att lära oss av dessa.

Detta har under hösten spökat ordentligt i mitt huvud, är jag en utvecklad person eller är jag en person som utvecklas? Är jag en person som förändrar mig och anpassar mig efter situationer samt hur saker och ting utvecklas? Eller är jag en person som maniskt håller fast vid invanda mönster och endast intalar mig att jag utvecklas för att det känns bättre?

Under hösten har man i otaliga tidningar läst om en viss framgångsrik företagsledares "Reality distortion field" och efter att ha läst hans biografi så tycker jag mig skönja många drag av hans personlighet i mig själv och många runt mig. Faktum är att jag ser det i de flesta och har börjat fundera på om inte det är ett sätt att handskas med den fantastiskt snabba utveckling som sker inom den bransch som vi faktiskt arbetar inom och som vi lever och andas 24/7 året om. Kanske är det ett sätt att skydda sig själv?

Vad blir ditt löfte till dig själv?