2014-01-14

Appar nästa generationens användargränssnitt?

Ju äldre man blir desto bättre stämmer uttrycket ”tiden flyger iväg”.

Det känns som igår då jag började jobba i branschen men spegelbildens alla rynkor skvallrar om att jag hållit på några år :-)

En fördel med att bli äldre är den erfarenhet och klokskap som vi samlar på oss. Jag minns när dialogen kring utveckling handlade om webb och webbteknik. Reflekterar jag över när i tiden det inte handlade om webb i jämförelse med att utveckla traditionella klientprogramvaror utan snarare hur webbtekniken på bästa sätt skulle effektivisera våra arbetsflöden så landar den tidpunkten i när bredbandsutbyggnaden nått en kritisk massa.

Nu när vi fullt ut som användare anammat det tekniskt språng som skett med smarta telefoner och iPads/slates skapas nya möjligheter och med det nya frågeställningar.
Webblösning eller app? Nativ app eller responsiv webb som skalar ner till en mobilversion?

Oavsett hur vi vrider på frågeställningen kan jag inte se det annat än att allt handlar om ett nytt gränssnitt som öppnar en mängd möjligheter att effektivisera olika arbetsflöden.
I mitten av 90-talet byggde vi oftast klientprogram där logiken låg i programmet och data lagrades lokalt eller i en central databas. Med webbteknik effektiviserades utveckling och distribution av klientens gränssnitt markant. All logik och funktion centraliserades även om själva gränssnittet var kopplat till en PC.

Med våra smarta telefoner och ”plattor” tillsammans med väl utbyggd internetkommunikation skapas ett nytt gränssnitt där våra medarbetare kan hämta och lämna information de behöver när de behöver det.

Vårt jobb handlar om att skapa förutsättningar för våra kunder att bli effektivare och lönsammare och vi ser att detta nya gränssnitt kommer att vara en stor möjliggörare till effektivisering.

Måhända att det är dessa nya tekniksprång och möjligheter som håller sinnet ungt och de gråa håren borta?

Simon Norman