2011-03-18

3 steg mot ditt nya intranät

Trenden är tydlig - intranäten utvecklas. De går från att vara företagsledningens egna informationsfönster till att vara en yta för att dela och samverka kring information. Intranätet kommer i framtiden att bli din digitala mötesplats där information och kunskap utbyts, skapas och växer. Men hur tar man sig då från detta centralstyrda skyltfönster till att bygga en egen digitala samlingsplats?

Här följer 3 punkter som hjälper dig att bygga din strategi:

Punkt 1 - Lär av det sociala undret
Det sociala perspektivet - hur ser det ut idag?  Vad gör de anställda på dagarna? Vad händer i de sociala medierna? Hur fort rör det sig och vilka tjänster finns? Hur fungerar egentligen LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Vad tillför de för värde? Hur skulle vi kunna dra nytta av de funktioner som finns här om vi hade dem själva?

Kom ihåg att det är genom de sociala funktionerna som du hittar kunskapen i din organisation som du inte visste fanns. Förstå dessa drivkrafter och ta med dessa styrkor in i skapandet av ditt intranät.

Punkt 2 - Skapa attraktionskraft
Hur stort är användandet av ditt intranät idag? Om intranätet går ner - vad händer då? Intranätet ska vara porten till information och samverkan inom företaget. Går intranätet ner ska du bli nedringd och din mailbox bör gå i taket. Då vet du att det verkligen används.

Fler frågor att fundera på:
- Hur tar ni intranätet till era anställda? En så enkel sak som att styra var hamnar man när man klickar på ikonen för webbrowsern?
- Kan de anställda välja en egen startsida?
- Finns det en möjlighet att kunna gå in på intranätet via en applikation i telefonen? Eller från Ipad:en? (hoppas förresten att jag fortfarande kommer att få en...)
- Hur kommer nyheterna från intranätet ut till de anställda?
- Vet man att det kommer ut nyheter? Ett sms dyker ju upp som en platta i din telefon, en statusuppdatering från Facebook dyker upp som en platta i din telefon. Men vad händer med en nyhet från intranätet? Hur vill ni att det ska komma ut?

Det är egentligen samma erfarenheter med intranät som när man arbetar med att sätta ett brand. Det finns mycket skrivet om detta, men jag tycker att Johan Ronnestam har den bästa sammanfattningen.

Enkelhet, snabbhet och tillgänglighet grunden till att man överhuvudtaget ska vilja gå till intranätet. Att säkerställa att alla kan dela med sig av information, tips och idéer är det som bygger ett intresse. En plats där ingen finns - där händer heller inget.

Punkt 3 - Utgå från individen
Om din verksamhet bygger på individer och dess kompetens - låt även intranätet gör det. Se till att alla kan dela med sig av sin kompetens. Utgå från individen och bygg tjänster som underlättar i deras vardag. Titta på de processer som intranätet kan stötta. Jag tänker på att alla har sin egen profil på intranätet som sedan kan användas för att bygga effektiva team. Här är det sedan enkelt att koppla på processen för "Belöning", "Medarbetarsamtal", "Karriärutveckling", "Utbildning", "Introduktion", "Beställningar", "Tidsrapportering" etc. Utifrån denna portal med individen i fokus hamnar intranätet i fokus även för verksamheten.

Många pratat om att ge möjligheten för de anställda att skapa sin egen "hemsida" byggd utifrån dennes profil. Där tycker jag att man ska fundera lite. Enligt en undersökning Global Internet Trends så kommer endast 20% av de anställda att använda möjligheten att bygga en egen sida. De som väljer att anpassa dem kommer dessutom att anpassa dem på likande sätt. Är det då rimligt att lägga tid på att skapa denna möjligt? Det kanske är andra funktioner som blir mer avgörande för att verkligen få ut mervärde av denna mötesplats.

Detta är mina tre steg för att du ska kunna börja bygga en framtida strategi för den digitala mötesplatsen. Självklart ska du även titta på val av plattform och val av klient. Jag rekommenderar dig även att läsa det som Gabriel Yttermalm, har delat med sig av kring olika klienter inom organisationen.

Lycka till!

Fredrik Ringström
fredrik.ringstrom@atea.se