2014-06-29

Visar du för verksamheten vilket värde ni tillför?

Stefan Fasth Chefsarkitekt

Något som ger 12,7 miljoner träffar på Google just nu är ”Business Value Dashboard”. Om du inte är bekant med uttrycket så handlar det om att visa för verksamheten vilket värde IT tillför. 

- ”Det har vi gjort i många år” kanske du tänker och refererar till de statistik dashboards ni har idag, som visar tillgänglighet till srv01 i procent, hur många samtal som ServiceDesken svarat på eller andel virtualiserade servrar. Dessa är alla bra mätvärden, men det är sannolikt inte det som verksamheten uppfattar som värde.

Om vi börjar i den änden, vad är värde?

Värde är något som är relevant för en intressent och som den intressenten uppfattar som en fördel.

  • Ökade intäkter
  • Kostnadsbesparingar
  • Förbättrade tjänster

Intressenten kan vara den ekonomiska köparen som betalar för en tjänst eller en slutanvändare som brukar en tjänst.

Hur ska vi då påvisa för verksamheten vilket värde IT tillför? Till att börja med behöver vi ta reda på (om vi inte vet) vad verksamhetens mål är. För när vi vet dessa och vi är på väg att uppfylla t ex den ekonomiska köparens mätbara mål, då levererar vi värde.

Målen ser naturligtvis olika ut i olika verksamheter men det handlar om att identifiera så konkreta mål som möjligt. Ju fluffigare mål, desto svårare är det att påvisa nyttan.

Vad er Business Value Dashboard ska innehålla beror på verksamheten, men det handlar om är att se över retoriken och vilket budskap man förmedlar. Här följer några exempel:

IT säger

IT borde säga

Antal Windows Server 2000 maskiner som ska avvecklas

Licensvärde i servrar som ska avvecklas

Antal stängda ärenden

Tid som tagits i anspråk av slutanvändaren (lost user hours)

Andel virtualiserade servrar

Tid för att driftsätta ny funktion (jämfört med t ex SLA) (Time to market)

Tillgänglighet på nätverket

Andel manuellt skickade remisser

Antal SSO anslutna system

Antal lösenord/användare i snitt

Hur man sen rent tekniskt visar dessa värden, via digital signage, i en applikation, powerpoint dokument eller excel graf spelar mindre roll, huvudsaken är att verksamheten ser att it tillför nytta, annars kommer de be någon annan att leverera it-stöd till dem.