2016-11-11

Växer ditt databerg?

Att lagra information har blivit enkelt, men det för med sig att både kapacitet och prestanda i lagringssystemen ökar exponentiellt. Det så kallade databerget växer i snabb takt. Resultatet är en situation där företag och organisationer hanterar stora datamängder över tid som i många fall är både omfattande och oklassificerad.

Jim Johansson Seniorkonsult och CAE Datacenter

Vi står inför en explosionstillväxt av ostrukturerad data där vi sparar allt mer data på filservrar, Sharepoint och sync/share-tjänster. Detta resulterar i att företag och organisationer tappar kontroll över sitt data och växer ur sina lagrings- och backuplösningar och oftast löser detta genom att enbart addera kapacitet. Enligt Veritas databergrapport, som är bygger på intervjuer med 2550 IT-beslutsfattare från 22 länder, Så är det inom EMEA ungefär 17% av det ostrukturerade datat som är värdefullt, 41% av datat är reduntant, inaktivt eller oviktigt och 42 procent är "mörkt", dvs kunden vet inte klassning eller innehåll på datat. För att få bättre kontroll på sitt ostrukturerade data kan man göra en Dark Data Assessment och i följande scenarion är det definitivt lämpligt: 

Inför migreringar:

När man står inför att migrera sitt ostrukturerade data så kan det vara bra att veta vad det är för typ av data man faktiskt har och om man ska flytta all data, eller om man kanske ska börja med aktivt data och vilket detta i så fall är är. Migrerar man till en molntjänst som har en prismodell där man betalar per GB och månad så kan man spara en hel del pengar på att inte flytta över inaktuell, irrelevant och redundant data.

Backup eller lagringproblem:

Har man växt ur sin backuplösning eller primärlagring och har problem med backuptider och liknande så kan man genom en Dark Data Assessment till exempel hitta förmodade dubbletter som kan raderas, gammalt data som kan raderas eller arkiveras ( t.ex. användare som har slutat och som står som ägare/skapare av data som inte har använts på flera år ) stora filer som inte ska ligga på filservrar ( vmware-filer ) som kan plockas bort osv.

GDPR:

En genomlysning av datat löser inga GDRP-problem automatiskt men eftersom GDPR även innefattar ostrukturerad data så kommer man att behöva få kontroll på även detta. Man får en bättre inblick i vad man har för ostrukturerad data och hur t.ex. behörighetsstrukturen ser ut på kataloger där man har filer med känsligt data eller personuppgifter.

Vill ni veta mer eller diskutera vidare om ovanstående så kontakta mig på jim.johansson@atea.se