2012-07-19

Utbildning, behövs det?

Detta är en fråga många kunder frågar mig. Anledningen till frågan är ju att vartefter tekniken blir mer intuitiv så blir den enklare att använda.

Men, alltför ofta ställs frågan av en person som man kan klassificera som tekniskt mogen. Om man tänker efter så kan även det mest intuitiva gränssnitt vara förvirrande för en slutanvändare. Hur många gånger har du inte förklarat hur man använder en datormus eller skriver ut ett dokument?

Inom det område (videokommunikation) jag är aktiv inom har utvecklingen mot enklare handhavande tagit stora kliv. Vi har system som är enklare än någonsin att använda, vi har adresser som faktiskt går att komma ihåg, oftast behöver man inte tänka på vilket protokoll som används (nåja, nästan i alla fall ;) ).

Trots detta så kvarstår behovet av utbildning i alla högsta grad. Skillnaden mellan en lyckad satsning och en misslyckad stavas nästan alltid utbildning. Eller snarare bristen på sådan…

Något som ofta slagit mig när jag varit ute på fältet och installerat är att den som beställt inte verkar se vikten av detta. Alltför ofta får man 15 minuter med en superuser som sedan skall utbilda sina kollegor.

Att implementera ett nytt arbetssätt och med den ändra sina medarbetares beteende fodrar utbildning oavsett vi pratar om teknik eller mjukvara. Hur många gånger har vi inte blivit utsatta för att t.ex. ett nytt program prackats på oss och fått höra ett "lycka till" utan någon som helst förklaring?

Att förändra ett beteende fodrar omskolning, det fodrar uppföljning av densamma och ifall nya personer kommer in så skall även dessa personer utbildas.

Jag skulle vilja uppmana dig som läser detta och på något sätt kan påverka inom er organisation oavsett det gäller inköp eller utveckling av verksamheten att ställa krav på utbildning i alla lägen. Nöj er inte med 15 minuters superuser utbildning utan ställ frågan: Vad kan ni göra för att detta skall bli lyckat?

Vem vet, kanske lär du dig något ;)