2014-04-10

Trender – verklighet eller vision?

Stefan Fasth Chefsarkitekt

Ni kan alla buzzwords som står i tidningarna och på webben, som tillverkare, återförsäljare och systemintegratörer, typ Atea, basunerar ut. Jag får ofta frågor från de kunder jag jobbar med hur andra organisationer ser på dessa trender och vad som egentligen händer inom området.

Bill Gates sa en gång ” We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten.”

Min uppfattning är att det stämmer rätt så bra om vi tittar tillbaka på tidigare trender. Det kanske tydligaste exemplet är handel på internet som alla bolag ville pyssla med runt år 2000, tills bubblan sprack. 2010 var det dock en självklarhet för många människor runt om i världen att handla via nätet.

Så vilka är då de största trenderna idag och vad händer inom det området?

Nedan följer min högst subjektiva syn på det.

Bring-Your-Own-Device

Det trummades högt på BYOD trumman under 2012-2013.  Det var väldigt få företag som klev på det spåret, Gartner bedömde 2013 att endast 6 % av världens företag infört BYOD. Istället seglade en ny trend upp, CYOD, Choose-your-own-device. Att låta användaren välja verktyg var en perfekt lösning som gjorde att HR/lönefrågorna runt ägandeskapet, skatteregler och annat försvann samtidigt som medarbetaren själv kunder påverka verktyget. Detta är en realitet idag även om det valbara utbudet skiljer sig mellan olika företag. Den gemensamma faktorn är dock att alla som infört konceptet gått från att erbjuda 1-3 datorer till 3-20.

Hybrid Cloud

Cloud och Hybrid cloud har det pratats om länge. Först behövde vi förstå vad det var, sen vad det var bra till och nu börjar vi bedöma vilka av de tjänster, som vi producerar i vårt eget datacenter, som vi istället bör köpa. Lågt hängande frukt eller smör-och-bröd tjänster är något som ofta hamnar först i prioriteringslistan. Det kan vara tjänster som backup/restore, e-post och verksamhetssystem.

Få av mina kunder har sträckt ut sina nätverk till publika IAAS leverantörer som AWS, Azure eller vCloud, men intresset är stort, framför allt att använda dessa publika moln som disasterlösningar istället för att betala hyra för datacenters som går på tomgång. Andra områden som detta är intressant för är dev/test. Så har ni ett gäng utvecklare som vill ha större mandat i serverhallen än vad du vill ge dem, ge dem då en yta hos en publik molnleverantör.

Software Defined och automation

När jag hörde software-defined software för första gången tänkte jag att det begreppet gått lite långt. Software-Defined konceptet som sådant är ju ytterst intressant ur ett it-administrativt perspektiv, gör mer med mindre från en plats. Men i praktiken har inte jag sett några lösningar som gör vad software-defined begreppet står för, dvs ger er möjligheten att managera hela er it-miljö oavsett tillverkare. Idag har tillverkare som HP, Cisco, VMware och Microsoft kommit ungefär lika långt i dess utveckling. Samtliga utgår från och skapar stöd för sina egna produkter först (rätt naturligt) och bygger sedan på stöd för andra tillverkare och standards vartefter. Det kommer ta lite tid innan vi ser lösningar som kan hantera allt från alla.

När det gäller automation så är min reflektion att det inte har slagit igenom i någon större utsträckning. Alla har insett att de fall där it lämnar ut kontrollen över datacenter resurser till slutanvändaren kommer vara få. Men det är fortfarande ett område med stor kvalitetshöjande potential för den egna IT-avdelningen. Trots att vi utgår från templates och standardpaket i våra deploymentlösningar så finns det nästan alltid ett mått av manuella rutiner som måste utföras. Och finns det en manuell rutin så finns det en risk att den utförs på olika sätt eller kanske inte alls. Jag har varit med om kunder som först när återläsning skulle göras, upptäckte att servern inte hade någon backupagent på sig och därmed inte backades upp. Teknikern blev sannolikt avbruten av något viktigt och jobbet blev aldrig gjort.

Vi är nog alla mer eller mindre överens om att automation skulle tillföra nytta i de allra flesta organisationer, men det är väldigt få som tar steget fullt ut. Självbetjäningsportaler för slutanvändare börjar dyka både här och där, som är inriktade på applikationsdistribution, användar- och behörighetsadministration. Men portalen som tar datacentret till nästa nivå är inte så vanlig idag.

En trend som det pratats mycket om är Mobilitet. Arbeta var du vill, när du vill, det är en realitet idag. Och då är det inte traditionella VPN-anslutningar i första hand utan publiceringslösningar med 2-faktorsautentisering som ger anställda, partners och kundens kund åtkomst till interna lösningar. De flesta företag som inför en sådan lösning ser snabbt stora vinster i användarnas effektivitet men även hur nöjda de är med de tjänster som it-levererar. Det är ett exempel på när it verkligen gör skillnad och tillför nytta och värde.

Vilka sådana exempel har du i din verksamhet? Skriv gärna till mig och berätta.