2013-11-08

Summering från TUG #4 (Technical User Group)

 Idag (5/11) började TUG konferens nummer 4. För dig som inte vet vad TUG är så är det en användarförening för tekniker som togs fram efter diskussioner mellan olika delar inom IT, och som sen förverkligades av Kent Söderlund (tidigare AKS, Arrow, VMware och nu på Igel). År 1 och 2 höll vi till ute i Stockholms skärgård (Djurönäset), och år 3 och 4 har eventet lagts lite närmare Arlanda (Johannesbergs Slott, som är perfekt för den här typen av konferenser).

Stort fokus ligger och har legat kring virtualisering (Citrix, VMware, Microsoft med ytterligare relevanta lösningar från leverantörer i området) samt centraliserade lösningar. Gästtalare genom åren har varit t.ex. Douglas Brown (DABCC.com) och i år är det Ruben Spruijt (drivande för t.ex. VDI SmackDown m.m.)

Dag 1

Atea

Atea valde i år att rikta sitt pass mot mobilitet i form av EMM inkluderande MDM, MAM och MCM, där Emil Åbrink visade och talade kring Citrix XenMobile med följande passrubrik:

Atea demonstrerar Citrix mobilitetsprodukt XenMobile, som används för att administrera företagets mobila enheter och allt därtill (säkerhetsprofiler, app-distribution, app-wrapping, integrering mm)

Summerar nedan kortfattat från några av de olika passen under dagarna:

Igel

Just nu är det Kent på Igel som pratar om och kring alla nyheter i Igel´s produktportfölj (www.igel.com). Kent visade också kundfilmen från Jämtlands Läns Landsting, där Atea varit del i den centrala lösningen med tunna klienter, smarta kort (används hos bland annat landstingen genom de säkerhetskrav som finns från regeringen, men som också ger möjlighet till snabb ”roaming” mellan klienterna/patientrummen med inloggningstider långt under ”vanliga” klientinloggningar). Kent visade också det grymma verktyget UDC (Universal Desktop Converter), som används för att förlänga livslängden på ”äldre” datorer genom at förvandla dem till tunna klienter, med allt vad det innebär kring säkerhet, mobilitet (faktiskt, för Du gör ju om den bärbara datorn till en tunn klient med detta verktyg), förenklad hantering etc.

Keynote

När det var dags för keynoten introducerade Kent Ruben Spruijt (Microsoft MVP; Citrix CTP and VMware vExpert). Ruben är känd för bland annat VDI SmackDown, EMM SmackDown m.m. Detta var första gången Ruben var i Sverige, och det samma gällde Douglas Brown när han var med som keynote talare på TUG #1. Undrar vem Kent skakar fram till nästa år. Ruben började sin session med att prata om utmaningar som våra kunder har framför sig, och hur man sätter prioritet för att nå målet med lösningen. När man väl kommit dit skapar man sin roadmap (precis samma metodik som Ateas Arkitekter arbetar utifrån när man hjälper kunderna framåt och hjälper kunden att skapa långsiktiga planer). Han fortsatte tankarna framåt kring Flexibilitet (BYO, Mobilitet, Valfrihet) och och flxibelt arbetssätt.

 Han kom senare in på hur, då han påvisade erfarenheter från projekt som initialt ”klassats” som ”VDI projekt”, men där VDI sedan INTE BARA är VDI, utan ”alla” projekt landar i definitionen ”Hybrid projekt”, d.v.s. en ”mix” av många olika faktorer för att passa användaren bäst baserat på frågan ”any”, (hur bygger man en lösning för att passa any device, any connection, any user, any any any, och där fokus INTE BARA låg på Citrix, även om Any Any Any härstammar från dem). Svaret på den frågan är självklar – det finns INGEN enskild lösning som passar ALLA användare då det finns så många olika behov.

Han fortsatte framåt med sina tankar kring att ett   projekt måste ha en  ägare, vilka är teamet i ett projekt, kunskaper och erfarenheter från organisationen kring vilka krav en kommande lösning har, viktigheten i användarupplevelse, inlärande samt hur viktigt tester är under en POC/Pilot och vilka accept kriterier som ska finnas i projektet.

Vision –> Execution (utförandet) –> Adoption (produktion)

 

Ruben pratade också om applikationer och varför applikationer gör att man alltid hamnar i en Hybrid lösning, samt att man inte ska fastna i dialogerna av att skapa en central infrastruktur med målet att ALLT ska gå att centralisera. Det man måste ta hänsyn till när man går in i ett projekt är att allt inte går att centralisera, men att ju längre Du kan nå desto mer förenklar Du för dig framåt. Att ALLT inte går att centralisera gör att man måste fokusera på at bygga den bästa lösningen baserat på användarens behov.

 

Dag 2

Inledningen på dagen gick återigen i tankarna kring utmaningen som finns kring alla enheter och modeller som finns på marknaden redan idag, och hur man prioriterar.

 

Dag 2 började med keynote av Ruben igen, denna gång i ämnet EMM (Enterprise Mobile Management). EMM ligger högt på agendan hos många av kunderna, vilket påvisas via diverse rapporter.

 

Han fortsatte prata i ämnet ”Tomorrow´s Workspace” och vart vi är på väg baserat på följande 7 punkter:

 


Han gick igenom möjligheter och utmaningar i ovan punkter, och summa summarum MÅSTE vi ”tänka om” avseende hur vi tillhandahåller applikationer och data till våra användare, och också hur applikationer utvecklas för att fungera optimalt på de enheter vi förväntar oss att våra användare använder både nu och framåt.

EMM innehåller både MDM (Device Management), MAM (Application Management) och MCM (Content Management). 

 

Citrix

Mikael Lindholm, Sr Systems Engineer EMEA på Citrix (placerad i Schweiz) fortsatte dagen med sin session kring Apps och Desktops ”Nu och i framtiden”

Han pratade mest om XenDesktop 7.1 (projekt Bruin), och summerat:

 

 • Det nya stödet för Windows Server 2012 R2 och Windows 8.1

 • Mycket kring det man gjort för redundans i form av t.ex. klusterstöd i Hyper-V

 • Ökat grafikrelaterat stöd i form av t.ex. Flash Redirection 

 • Ökade stödet för ”HDX3DPro” och hur effektivt det nu är att centralisera t.ex. CAD samt hur Citrix ser på sin produkt XenServer framåt baserat på exemplet i nedan video (från oberoende part)
  http://www.youtube.com/watch?v=0QYc1AGCDzw
   

  • Lösningen ovan har vi möjlighet att visa Er som kund från vårt Democenter, och Ni kan också få låna miljön under en kortare period för att t.ex. utvärdera prestanda i AutoCAD etc. innan man går in i en ”riktig” POC/Pilot.

   Har Du som kund tankar och funderingar kring ovan är Du välkommen att ringa mig på
   08-4774817

 

Microsoft

Microsoft pratade om nyheterna i Windows Server 2012 R2 och SC VMM 2012 R2. Informativt pass till nytta för många av våra kunder.

Övriga leverantörer

 

Andra leverantörer som fanns på plats med sina lösningar var bland annat Citrix, Cortado (inte kaffe alltså, utan den mycket bra lösningen för mindre kunder när man pratar mobilitet), VMware, AppSense, Dell med många flera.

Har Du möjlighet rekommenderar jag dig varmt att delta på TUG vid nästa tillfälle. Mer information på www.tugsweden.se.

 

Vid pennan

 

Gabriel Yttermalm