2015-10-14

Reflektioner från VMworld Europe 2015 - Dag 2

Jonas Emilsson Concept Manager

Idag inleddes konferensen med att Sanjay Poonen, Executive Vice President End User Computing (EUC) på VMware berättade mer om den satsning på End User Computing och One Cloud, Any Application, Any Device som VMware gör ett rejält krafttag kring nu, samt även hur VMware Airwatch kan integreras för att leverera säkra applikationer devicehantering.

Airwatch är en mycket intressant mjukvara för hantering av mobila enheter som i kombination med resten av EUC-sviten skapar ett enormt kraftfullt erbjudande.
VMware kanske inte är lika kända som andra klientaktörer på marknaden men erbjuder en komplett portfölj med produkter för att hantera och provisionera klienter, något man visade väldigt tydligt under dagens stora demonstration kring en ny teknologi kallad "Project A2".

Project A2 kan sägas vare en kombination av Airwatch och AppVolumes för att leverera och hantera distribution av mjukvaror för Microsoft Windows 10 i ett AppStore-liknande gränssnitt på Windows 10.

En riktigt intressant teknologi och ett tydligt exempel på hur VMware tar sig in på End User Computingsidan på ett mycket tydligare och kraftfullare sätt än tidigare.

Ytterligare ett uppköp kommunicerades också - som en del av End User Computingpasset - och det var Mobile Application Managementföretaget Boxer som VMware köpt för att skapa ett ännu starkare erbjudande tillsammans med Airwatchteknologin.
Läs mer om det annonserade uppköpet här: https://blogs.vmware.com/euc/2015/10/vmworld-europe-2015.html

 undefined

VMware NSX 6.2 var näst på agendan och VMware visade hur NSX kan användas för att sträcka nätverk ut till publika molntjänster och hur enkelt man kan hantera nätverkssäkerhet med denna plattform.

undefined

VMware’s CEO, Pat Gelsinger avslutade dagens General Session genom att beskriva sina betraktelser kring viktiga trender inom IT som påverkar det sätt som både VMware och andra företag måste förhålla sig omvärlden.
Han beskrev bl.a. den revolution för startupbolag som modern IT-teknologi har möjliggjort , där små företag kan konkurrera på samma globala villkor som stora koncerner.
En viktig take-away från detta är tesen ”Innovate like a Startup, Deliver like an Enterprise”, vilket väl beskriver den situation som stora moderna företag måste förhålla sig till tack vare bl.a. de möjligheter som Internet ger.

Pat beskrev också den mognad och utveckling vi nu börjar se inom IT-industrin där molnteknik integreras för att skapa gemensamma nätverk, gemensamma säkerhetsmodeller och en gemensam administration.

För er som kommer på Ateas och Umeå Unversitets pass på antingen VMworld (imorgon torsdag) eller på Ateas IT-Arena under hösten så berättar vi mer om hur man bygger hybridmoln baserat på VMware vRealize Automation med just dessa viktiga effektmål tydligt definierade.
Ni får höra mer om just hur man med VMware’s teknik på ett mycket kraftfullt sätt kan skapa ett hybridmoln som bygger på gemensamma nätverk, federation och gemensamma säkerhetsmodeller och en gemensam administration och governance.

undefined

Pat beskrev också de krav som moderna företag inom i synnerhet IT har på konstant förändring. Tack vare den snabba förändring som IT-branschen genomgår så krävs av företag som vill överleva att man är beredd på konstant förändring och att möta konkurrenter i alla storlekar, även om man är ett stort multinationellt bolag som är van att ha kontroll över den globala marknaden.

Summerat kan man säga att Dag två här på VMworld i synnerhet med morgonens General Session, har bjudit på en stor mängd spännande nyheter och ur ett tekniskt perspektiv så lyser stjärnor som ”Long Distance vMotion” mha NSX och vSphere 6 samt EUC-lanseringarna som nämnts ovan och gårdagens lansering av vRealize Automation 7 lite extra starkt.

Mvh Jonas.