2011-03-10

Rädda dina databaser i tid!

Är du 100% säker på var du har alla dina databaser?

Jag tror inte många är det egentligen. Det är extremt mycket applikationer som kräver en inbyggd databas. I bästa fall har de flesta företag så pass mycket koll så dom kan återställa sina viktiga system.

Först och främst tycker jag att man ska ta reda på exakt vad man har för databaser. Och då inte bara ta med de som man vet utan kanske scanna nätet efter gratisvarianter såsom SQL server express, som kanske "ramlat in" på någon server vid en installation av programvara. 

Har du någonsin funderat i termerna RPO och RTO? RPO står för Return Point Objective och är den punkt man återställer sin miljö till, RTO är den tid man kommer tillbaka i. Man bör även göra restoretester på sina viktigaste databaser. Det gäller att ta veta exakt hur man ska göra för att få igång respektive system redan innan det mot förmodan händer något.

Det finns många sätt att säkra upp databaserna på:

  • Microsoftkluster, där man flyttar en tjänst mellan två eller fler servrar.
  • Logshipping, skickar över förändringsloggarna till en annan server som "spelas upp" där också och genomför förändringarna.
  • Database mirroring, en automatiserad variant av ovanstående som finns i nyare SQL.
  • vsphere. Sen kan man också nyttja andra delar för att säkra upp databaserna. Vi nyttjar ofta vmware för att bygga databashotell. Då bygger man ett system där databaserna blir relativt fristående enheter mot SQL-servern i övrigt så man får en miljö som man kan flytta runt dom i. 

Så främst tycker jag du ska göra två saker:

  1. Ta reda på exakt vilka databaser du har.
  2. Fundera hur pass viktiga dom är för dig och göra en plan för det.

Vi hörs!