2011-12-29

När är MS Private Cloud bästa valet för virtualisering?

Martin Edelius Lösningsarkitekt datacenter

Trots min roll som evangelist för Microsofts virtualiseringsplattform, Microsoft Private Cloud, är jag den förste att erkänna att VMware för tillfället har en tekniskt överlägsen produkt när det gäller själva virtualiseringsmotorn. Deras ESXi har bättre funktionalitet än Hyper-V, svårare än så är det inte.

Det jag vill lyfta fram i det här inlägget är däremot att VMware inte alltid har den bästa lösningen jämfört med Microsoft.

Jag kan inte säga hur många av Ateas kunder som i någon utsträckning har virtualiserat sin servermiljö men jag är övertygad om att det är en majoritet. Jag kan inte heller sia om varför dessa kunder specifikt valde att virtualisera eller vilka krav de har på sin virtualiseringslösning.

Det jag däremot vågar påstå, utan att ha statistiskt underlag, är att ett stort antal av dessa kunder kan få den funktionalitet de behöver genom att välja Hyper-V och då till en lägre kostnad än motsvarande lösning baserad på VMwares produkter.

VMware är en de facto standard när det kommer till virtualisering och sålunda orsaken till att många av aktörerna på marknaden, Atea inkluderat, säljer mycket av deras produkter. VMware fungerar alltid och kunden blir inte missnöjd med funktionaliteten.

Det är emellertid absolut troligt att VMwares lösning levererar för mycket funktionalitet, till en kostnad som går att undvika genom att istället välja Microsoft Private Cloud.

Tanken med det här inlägget är inte att belysa de specifika skillnader som finns mellan Hyper-V och ESXi, framförallt inte då Microsoft redan nästa år släpper nästa version av Hyper-V, utan att lyfta fram vikten av att låta kundens behov, förutsättningar och krav bestämma vilken lösning som väljs.

I ett antal fall kommer VMware att vara det enda möjliga valet, återigen på grund av att det är en tekniskt mer kompetent produkt, men i många fall är Microsofts lösning en bättre lösning främst på grund av att den är mer prisvärd - det vill säga levererar det som kunden behöver till ett bättre pris.

Jag ser allt oftare önskemål från kunder om en jämförelse mellan deras existerande VMware-miljö och Hyper-V för att på så vis utreda om Hyper-V uppfyller de krav de har på sin virtualiseringsplattform (redan nu direkt efter nyår skall jag exempelvis utföra ett sådant uppdrag).

En anledning till detta är att kunden redan har de licenser som krävs för att köra Hyper-V då dessa även krävs för att köra en Windows-baserad servermiljö på VMware. En annan anledning är att kundens miljö redan har ett mycket stort Microsoftfokus vilket gör att Microsoft Private Cloud och dess tillhörande produkter passar väldigt väl in.

Att byta från VMware till Microsoft som leverantör av virtualiseringslösning är, beroende på hur komplex den existerande virtualiseringlösningen är, en resa i sig men absolut inte omöjligt, det är dock inget jag kommer gå in på här och nu.

Fundera på om Microsoft Private Cloud uppfyller era krav på virtualiseringslösning, det kan finnas pengar att spara.

Läs mer om datacenter på www.atea.se/datacenter