2011-02-06

Katastrofsäkring, har du tänkt på det?

Denna vecka har jag satt upp en speglad lagringslösning med IBM SVC. Företaget har kört det sedan tidigare för sin vsphere och citrixmiljö, men nu är de så nöjda så de även vill lyfta in sina produktionskritiska Oracledatabaser och SystemI-miljön. Så det blir en parallell installation av ett nytt kluster och sedan migrering mellan dessa.

Att köra Iseries via SVC är inte supportat direkt och då får man även skapa VIOS i SystemI-miljön, d.v.s. skapa en partition som man tilldelar alla nät och lagringsresurser, som man sedan delar ut därifrån till övriga maskiner. Oraclemiljön består av 2 st maskiner speglade med dataguard. Detta kluster styr produktionen så det blir till att stoppa tillverkningsmaskinerna när man jobbar med denna del. Vsphere och citrixmiljön är uppdelade så 50% av miljön ligger i den ena hallen och 50%  i den andra.