2015-02-11

Intryck från VMware Partner Exchange 2015

Jonas Emilsson Concept Manager

undefined

Intryck från VMware Partner Exchange 2015

Förra veckan var det återigen dags för VMware att samla sina partners i San Francisco för den årliga partnerkonferensen VMware Partner Exchange 2015.

I år så deltog drygt 4000 deltagare från hela världen (drygt 80 länder) och Atea var representerat från samtliga Skandinaviska länder med totalt ett femtontal deltagare.

Partner Exchange skiljer sig nämnvärt från VMware's övriga konferenser i det att det är en utpräglad partnerkonferens där information är riktad med ett starkt partnerfokus och att det också förekommer en väsentligt större interaktion från VMware's sida i form av t ex rundabordsmöten och möten kring samarbete och affärsformer för det kommande året.

 undefined
          VMware's CEO Pat Gelsinger inleder VMware Partner Exchange 2015.

I år så sammanföll konferensen med ett antal produktlanseringar från VMware, vilket gjorde innehållet mer intressant ur ett nyhetsperspektiv samtidigt som fokuset också låg på affärer och hur vi gemensamt kan växa tillsammans under 2015.

För er som följer VMware i media så vet ni att lanseringen av version 6 av deras flaggskeppsplattform - VMware vSphere - inträffade på konferensens första dag. Detta drog stor publik till både sessioner och general sessions där de hetaste nyheterna presenterades för närvarande partners.

Men det övergripande temat för veckan var annars VMware's satsning på sina olika fokusområden, där Cloud Computing i alla former var den kanske starkast lysande stjärnan.

Affärstemat för årets konferens är samma som under VMworld - dvs. att det är en "flytande" värld vi lever i och att det krävs mod för att lyckas (Dare to Thrive), där de tekniska plattformarna som används måste vara flexibla, elastiska och ge kunderna omedelbar affärsnytta för att vara konkurrenskraftiga.

Två av de General Sessions som kördes beskrev denna globala situation ingående och hur VMware möter det behovet med sina nya plattformar för Software Defined Datacenter och moln.

undefined 
  Paneldebatten med VMware's CTO Ben Fathi som moderator var en av höjdpunkterna!

Både för on-premiselösningar baserade på VMware's ramverk för Software Defined Datacenter (SDDC) och för molnbaserade lösningar byggda av antingen VMware själva, eller deras partners med hjälp av vCloud Air och vCloud Air Network (som drivs av partners).

På SDDC-sidan så lyftes den nyligen namnändrade vRealizesviten  rejält och då i synnerhet den nylanserade vRealize Operations 6.0 och vRealize Automation 6.2 (tidigare vCAC).
Bägge dessa produkter har genomgått väsentliga förbättringar och fått ansiktslyft, vilket kommer att driva uppgraderingsprojekt och förändringsprocesser hos våra kunder under hela 2015.

vRealize Operations har genomgått en rejäl ansiktslyftning och erbjuder nu förutom inbyggd clusterfunktionalitet också en mängd nya förbättringar i tolkningsmotorn för händelser vilket ger både bättre presentation av larm och händelser och också bättre åtgärdsplaner när systemet identifierat ett problem.
Policyhanteringen är också helt ombyggd och ger tillsammans med tolkningsmotorn nu möjlighet att automatiskt åtgärda problem som uppkommit i miljön.
Även på managementsidan så utökar VMware med fler supportade övervakade plattformar samt ett antal managementpacks för t ex NSX och vCloud Air mfl.

Under vSphere 6-lanseringen så kom också en stor mängd nyheter till vSphereplattformen och jag skall bara kort nämna några nedan som verkligen kommer att göra skillnad hos våra kunder:

  • Long Distance vMotion - en länge efterlängtad nyhet som möjliggör vMotion över höglatensnätverk upp till 100ms (tidigare 5 ms).
  • vMotion mellan vCenter Servers och även mellan och virtuella switchar
  • Fault Tolerance för upp till 4 vCPUer med hjälp av en förbättrad teknik för replikering, vilket ger tillgänglighet för affärskritiska servrar med upp till 4 vCPUer.
  • Förbättrad virtuell hårdvara (version 11) för virtuella servers som bl.a ger 128 vCPUer och 4 TB RAM per VM (!).
  • En ny virtual appliance för vCenter Server (VCSA) som skalar lika mycket som en fristående installerad vCenter Server - 1000 ESX-hostar och 10 000 VMs per VCSA (samt 64 hostar per cluster

VMware lyfter också sina ambitioner med nya VSAN 6.0 som genomgått en mängd tekniska förbättringar för att göra produkten Enterprise Ready. 
T ex har man infört ett bättre stöd för flashteknologier (stöd för All-Flashkonfiguration), förbättrat policyhanteringen och förbättrat filsystemet för att kunna ge väsentligt bättre prestanda. Uppgraderingsvägarna från Virtual SAN 5.5 till 6.0 är också tydliga och man erbjuder en in-Place modulär rullande uppgradering för att underlätta migreringsprocessen till nya versionen.

När vi ändå är inne på ämnet så var en av konferensens riktigt heta diskussioner och lanseringar kring VMware EVO:Rail. Både kring hur nya vSphere 6 och VSAN 6.0 påverkar deployment av denna typ av plattform, men EMC gjorde också en stor lansering under konferensveckan (på plats i San Francisco) kring sin nya VSPEX Blueplattform som bygger på EMC:s egen serverhårdvara paketerad som VMware EVO:Rail.
EVO:Rail  paketeras ju från ett flertal av de största tillverkarna, bl.a HP och Dell m.fl. och nu ansluter alltså storagejätten EMC till denna skara också.

Tittar vi vidare på molnleveranser baserade på vCloud Air så bygger VMware vidare på sin plattform och expanderar sina datacenter (som jag nämnt i tidigare bloggposter) till Tyskland under 2015 samt att deras vCloud Airtjänst nu erbjuder en mängd nya funktioner där Disaster Recovery i molnet är en av de absolut hetaste.

Atea hänger på den trenden och kommer som vCloud Air Network-partner att kunna erbjuda DR-funktionalitet i vårt moln under 2015.
Rätt tillämpat är molnet en fantastisk möjlighet att nyttja ny teknik till att skapa prisvärd affärsnytta som tidigare enbart kunnat erbjudas med dyr och properitär teknik.

undefined
      Ateas Anders Lindqvist på plats utanför VMware's Corporate HQ i Palo Alto, CA.

På det hela taget var detta en av de mest givande partnerkonferenserna jag personligen deltagit i på många år och det känns som om VMware verkligen har vind i seglen inför 2015!
Det kommer att finnas en mängd olika nya teknologier att bita i för de som gillar det, men framförallt så ger denna teknik en stor mängd affärsfördelar för VMware's och Ateas kunder där man kan nyttja modern teknik för att skapa affärsnytta och ge verksamheten bättre funktionalitet på redan gjort investering.
Detta manifesterar sig i högre tillgänglighet på IT-plattformarna och möjligheten att kunna erbjuda nya affärsmodeller för hur IT konsumeras - tänker främst på den enorma tillväxt som molnleveranser från VMware och deras partner uppvisar med vCloud Air och vCloud Air Network.

Jonas Emilsson
Lösningsarkitekt och Evangelist Datacenter