2012-09-18

"Hyper-V 2012" och SMB 3.0

Martin Edelius Lösningsarkitekt datacenter

Windows Server 2012 har en mängd nyheter och förbättringar och jag hoppas att fler av mina kollegor tar chansen att berätta om dem. Då jag själv fokuserar på Microsoft Private Cloud är det främst infrastrukturella nyheter jag är intresserad av.

I ett par inlägg framöver - jag vet ännu inte exakt hur många - tänker jag lite kort belysa hur dessa nyheter förändrar hur du kan bygga en virtualiseringsplattform baserad på Windows Server 2012 med Hyper-V (vilket för övrigt är den korrekta benämningen på "Hyper-V 2012").

Server Message Block - eller SMB - 3.0 är nästa version av det filöverföringsprotokoll som används i Windows och många andra produkter, dock är det just nu bara Windows Server 2012 samt Windows 8 som stöder version 3.0.

Den största förändringen när det gäller Hyper-V är att Hyper-V kan lagra sina virtuella maskiner på ett vanligt file share - d.v.s. på samma sätt som man lagrar "vanliga" filer på en filserver i dag.

Tidigare var man tvungen att bygga en separat infrastruktur för lagringen, ett SAN, dit sedan alla fysiska värdar anslöts. Detta SAN kunde byggas via Fibre Channel eller iSCSI och även om iSCSI blir mer och mer accepterat är Fibre Channel den teknik som anses vara mest pålitlig.

En nackdel med Fibre Channel är emellertid att det är en dyr teknik där såväl SAN-switch som HBA i servrarna oftast kostar mer än vad motsvarande utrustning i ett iSCSI baserat SAN gör, även om ett iSCSI-baserat SAN också kan bli dyrt om man väljer high-end komponenter.

Låt oss jämföra designen av ett Hyper-V kluster baserat på Windows Server 2008 R2 med en design baserad på Windows Server 2012.

En traditionell design av en Hyper-V miljö baserat på Windows Server 2008 R2 kan se ut så här:

För varje ny fysisk värd vi vill ansluta till miljön måste vi dels investera i utrustning för SAN'et samt konfigurera lagringen så att rätt volymer presenteras till den nya värden.

Använder vi Windows Server 2012 med Hyper-V kan en design istället se ut så här:

Det vi skall fokusera på i den här bilden är att vi numer har en dedikerad filserver, eller flera om man klustrar - något jag går igenom lite längre ner, som pratar med lagringen. Vi har även gått ifrån flera 1 Gbit nätverksportar per server till en 10 Gbit port per server (jag kommer prata om nyheterna i nätverk i ett annat inlägg).

I det här fallet måste vi inte ha ett SAN eller en dedikerad lagringslösning, det går lika bra att ha diskytan lokalt i filservern men då tappar vi möjligheten att klustra samt eventuella andra fördelar som en dedikerad lagringslösning erbjuder.

Om den existerande nätverksinfrastrukturen inte har kapacitet nog för denna ökning av trafik kanske den måste byggas ut eller förändras. I ett initialt skede kanske det räcker med att återanvända existerande 1 Gbit nätverksportar för att sedan uppgradera nätverket vid behov.

Det största vinsten med denna design är dock att vi slipper en mycket stor del av hantering av volymer i lagringen då alla fysiska värdar alltid pratar med filservern via exempelvis \\filesrv01\VM01. Den enda hanteringen av volymer vi behöver göra är när vi presenterar ny disk till vår filserver.

Den här skillnaden innebär att det blir mycket enklare att sätta upp en ny fysisk värd vilket i sin tur gör det enklare att automatisera detta förfarande, något som är nyckeln till ett effektivt datacenter.

SMB 3.0 innehåller en mängd förbättringar, jag tänker dock inte gå igenom alla dessa i detalj utan endast de som jag anser vara intressantast i samband med Hyper-V.

SMB Transparent Failover
Den här funktionen innebär att du i Windows Server 2012 kan göra en filserver högtillgänglig via kluster. Om en nod i klustret går ner, oavsett varför, kommer den andra noden automatiskt att fortsätta servera filtjänsten till klienterna med endast en kort dipp i IO och utan avbrott i tillgänglighet.

SMB Scale Out
Med rätt konfiguration av filserverlösningen kan den servera data genom alla noder i klustret, inte bara genom en specifik nod, för att på så vis förbättra prestandan i klustret.

SMB Direct
Denna funktion kallas också för Remote Direct Memory Access och innebär att du med mycket låg fördröjning och CPU belastning (jämförbart med Fibre Channel) kan skicka data mellan servrar. Denna funktionalitet kräver dessutom ingen extra konfiguration i servern så länge du har rätt hårdvara på plats.

VSS for SMB file shares
Sist men inte minst har vi möjligheten att ta en så kallad VSS backup av ett SMB file share. Detta innebär att vi enkelt kan ta en konsistent backup på Hyper-V maskiner som ligger lagrade på ett file share.

Alla dessa förbättringar gör att vi med hjälp av Windows Server 2012 med Hyper-V kan bygga en kompetent, effektiv och skalbar virtualiseringsplattform med standardkomponenter till ett väldigt fördelaktigt pris, oavsett storlek och omfattning på organisationen.