2012-03-13

Hur viktigt är det med support?

Martin Edelius Lösningsarkitekt datacenter

Frågan i sig kan tyckas dum, självklart tycker väl alla att det är viktigt med support. Lyfter vi emellertid på locket är det kanske inte alltid så självklart.

Låt mig utveckla lite.

I en produktionsmiljö bör det inte finnas något som man inte har support på såvida man inte själv sitter på spetskompetens för produkten i fråga. Det är väldigt få av oss som kan stoltsera med detta.

I vissa lägen väljer dock en del organisationer bort support, av olika skäl. Ett skäl är ofta kostnad.

Antag exempelvis att ni väldigt gärna vill köra två specifika produkter sammankopplade med varandra. Ingen av de två olika tillverkarna av respektive produkt supporterar denna specifika lösning men i ert fall är det enda vägen framåt.

I det här läget väljer ganska många att gå vidare med lösningen och hoppas på att kunna supportera den med hjälp av konsulter, egen kompetens och valfri sökmotor på nätet.

Andra situationer är mer självklara. Jag känner inte till någon kund som inte har support på sin infrastruktur (nätverk, SAN, virtualiseringsplatform, och så vidare). Däremot finns det säkert ett stort antal som medvetet kör osupporterade lösningar ovanpå sin infrastruktur, till exempel en viss version av ett operativsystem i en viss version av en virtualiseringslösning.

Med andra ord fungerar det men det är inte supporterat.

Hur ser ni på support? I vilka lägen är det absolut kritiskt med support och när kan ni vara utan det? Är det mer självklart med support på hårdvara än mjukvara? Hur ofta vänder ni er till supporten och hur ofta löser ni ett problem själva?