2014-08-31

Hur står det till med dataskyddet?

Jonas Emilsson Concept Manager

Den här sommaren har bjudit på en hel del ytterligheter i form av väder och klimat. Juli månad har över hela Svea rike varit en av de varmaste på många år, vilket glatt många familjer som haft en härlig sommar tillsammans med sol och bad! Tittar man bortom detta så har det dock också förekommit några vädermässigt anmärkningsvärda händelser som varit ett direkt hot mot allmänhetens säkerhet.

Jag tänker förstås på skogsbranden utanför Sala och de översvämningar som drabbat södra Sverige under augusti. 

De har, förutom de personliga tragedier och de omfattande skador på hus och egendom som uppkommit, ställt en gammal klassisk it-säkerhetsfråga på sin spets – ”Har du skyddat ditt data?” Och följdfrågan – ”Kommer det här att hända oftare i framtiden?” 

De flesta företag har i dag ett väl fungerande dataskydd och sekundärlagring som möter de krav som kan anses vara rimliga utifrån företagens kontinuitetsplanering och krav på skydd.
Dock kanske man, efter sommarens facit, bör ställa sig frågan – ”Räcker det verkligen?” 

Det finns ett flertal möjligheter att utreda vad som krävs och hur väl förberedd man är samt hur man ur ett it-perspektiv närmar sig frågor som kontinuitetsplanering, sekundärlagring (backup) och Disaster Recovery (DR).
Några av de mest effektiva ur ett verksamhetsperspektiv är att upprätta en kontinuitetsplan för it där man tillsammans med berörd IT-personal går igenom hur just ert företag skall förbereda er för en situation där ert primärdata inte längre är tillgängligt.
Just kontinuitetsplanering är något som man bör arbeta med tillsammans med verksamheten och ledningsgruppen i företaget för att nå framgång och den kopplas ofta eller alltid mot företagets övergripande kontinuitetsplan i händelse av katastrof.

Ett tips är att initialt arbeta med de viktigaste verksamhetsnära systemen och låta planen växa allteftersom miljön förändras. Många kontinuitetsprojekt har misslyckats pga. att man försökt ta en alltför stor del av helheten i projektarbetet, vilket gjort projektet för stort för ett framgångsrikt genomförande.

Här kan din it-leverantör ge ett långsiktigt stöd i denna planering genom it- och lösningsarkitekter som driver workshoparbetet tillsammans med kunden.
 
I det lite mer operativa perspektivet finns det enkla sätt att skydda ditt data på annan ort. Jag tänker primärt på de lösning för hybrid it och hybrida molntjänster som verkligen gått från tanke till handling under det senaste året på den skandinaviska marknaden.
Med hjälp av dessa tjänster kan man som kund enkelt förflytta eller replikera data och virtuella servrar till ett datacenter, för att vid en katastrof enkelt kunna återuppta produktionen utan driftstörningar. 

Vi på Atea är med driver utvecklingen inom hybridmoln i Sverige och vi erbjuder en mycket enkel och kraftfull modell för att kunna sänka produktionskostnaderna och öka tillgängligheten för serverdriften med hjälp av hybrid it. Du får möjlighet att skydda dina servers genom att köra dem i moderna datacenter.

Vi är också starkt fokuserade och driver ett intensivt kompetensarbete på datasäkerhets- och backuplösningar från våra strategiska partners såsom Symantec och EMC - för att nämna några.


Vi hjälper gärna till i diskussionerna kring hur ni med hjälp av modern sekundärlagring kan öka tillgängligheten och korta återställningstiden på ert produktionskritiska data. 

Se till att vara förberedd när det oväntade händer. Ta kontakt med din it-leverantör redan idag för att komma igång med arbetet kring dataskydd och kontinuitetsplanering!

Mvh Jonas