2017-03-10

HPE gör ytterligare ett strategiskt förvärv - Nimble Storage.

Denna vecka lanserade HPE ytterligare ett nyförvärv i och med uppköpet av amerikanska Nimble Storage. Det var inte många veckor sedan HPE köpte datalagringsföretaget Simplivity och det är nu alltså dags för ytterligare ett förvärv inom storagedivisionen.

Jonas Emilsson Concept Manager

Tisdagens uppköp kom kanske som en överraskning för många, men är samtidigt ett tecken på HPEs ambition att stärka sin storageportfölj inom midrangeområdet.

Sedan tidigare så levererar HPE storagesystem i den övre midrange och enterpriseklassen med sin 3PAR-portfölj (och även MSA och Store Virtual till de lite mindre kunderna), men med förvärvet av Nimble så breddar man alltså det erbjudandet i mellansegmentet en hel del.

Nimble Storage är ca 1300 anställda globalt, men har än så länge en ganska liten marknadsandel av den skandinaviska marknaden. Man har växt rejält sedan starten 2007 och HPE köper nu alltså bolaget för 1 miljard USD (12.50 USD per aktie).

En viktig del i uppköpet är, förutom Nimbles hårdvarulösningar, även teknologin InfoSight Predictive Analytics, en plattform som effektivt analyserar fel i lagringsystemet och löser många av dem automatiskt samt erbjuder reporting och forecastingsmöjligheter som HPE nu vill använda i ett bredare perspektiv.

Det blir spännande att se vad detta uppköp kommer att innebära för HPEs totala produktportfölj och hur HPE ämnar nyttja InfoSight för att stärka sina monitorerings- och felhanteringssystem i ett bredare perspektiv än bara på Nimbles hårdvarustack. Framtiden får utvisa detta.

Det vi kan konstatera är att HPE verkligen tagit en rejäl ansats inför 2017 och vill stärka sitt erbjudande kring hybrida IT-plattformar i allmänhet och lagring i synnerhet.