2014-03-10

Genomförande utan strategi?

Stefan Fasth Chefsarkitekt

På Twitterflöden och bloggar, i press och i presentationer finns dem, citaten av kända affärsledare eller managementkonsulter som säger att det som verkligen betyder något är genomförandet.

Två av de mest kända förespråkarna av genomförande före strategi är Peter Drucker (österrikisk management konsult, 1909-2005) och Percy Barnevik (svensk företagsledare och talare på årets Atea Bootcamp)

Ett bra genomförande är nittio procent av framgången, strategin tio. Av de tio procenten strategi är fem ”guts” (magkänsla) och fem procent analys. Det lite dystra budskapet till handelshögskolestudenter är att ”på den här skolan lär du dig bara fem procent av det som skapar framgång i företagen”.

Percy Barnevik

Strategy is a commodity, execution is an art.

Peter Drucker

Det vore lite stöddigt och arrogant av mig att ifrågasätta två så pass intelligenta och erfarna ledare som ovanstående, så jag avstår det men ställer mig samtidigt frågan “Är strategi verkligen så ointressant?”

I mitt jobb som IT-arkitekt på Atea så stöter jag ofta på organisationer som fattar beslut, genomför förändringar och tar större investeringar utan att ha tänkt igenom vilken effekt de önskar eller vilken större vision de vill uppnå.

Det kan handla om att intranätet behöver göras om, 1 år efter att den förra plattformen sjösattes, för den visade sig inte uppfylla kraven. Eller organisationen som införde en state-of-the-art VDI plattform som det visade sig att ingen i verksamheten hade efterfrågat eller hade behov av. Vi har även kommunen som inför ny teknik i en redan brinnande it-infrastruktur, vilket medför att bränderna och brandsläckningen bara ökar istället för att minska.

Var det något fel i genomförandet i dessa fall? Nej, jag tycker inte det, alla levererade enligt projektens tid, budget och mål. Men hade satsningarna blivit mer lyckosamma om det hade funnits en strategi och vision att hålla i handen? Jag vill gärna tro det.

Låt oss först reda ut begreppen lite.

Vision  

En vision beskriver ett framtida önskat läge – inte vägen dit. En vision svarar på̊ frågan: Vad vill vi uppnå̊? Den ska vara utmanande och en ledstjärna när organisationen formulerar strategier och mål och lägger en grund för prioriteringar.  

Strategi  

Strategin är den väg organisationen väljer för att nå̊ visionen. Den tar sin utgångspunkt i en kunskap om omvärlden och de viktiga förändringar som organisationen står inför.  

Strategi kanske är en hyllvara, som Peter Drucker utryckte det, med tanke på att jag stöttat många organisationer med att skapa it-visioner och strategier. Men dessa visioner och strategier har varit just en ledstjärna när de ska prioritera sina satsningar och jag påpekar alltid vikten av att börja med att ta fram effektmålen för satsningen innan vi sätter spaden i marken och börjar gräva (eller startar projektet).

En vision som beskriver var ni vill vara på några års sikt och en strategi som beskriver hur ni ska ta er dit tycker jag ska finnas på varje it-chefs anslagstavla, som en ständig påminnelse när vardagen trycker på. Den är ett effektivt verktyg för att säkerställa att de satsningar ni gör verkligen får den avsedda effekten och leder er mot framtiden – er målmiljö.

Ps. Ett mindre känt citat men inte desto mindre roligt är Mike Tyson som ska ha sagt -"Everybody has a plan - until they get punched in the face" Ds.