2016-12-01

Framtiden är hybrid, är du redo?

Befinner mig på plats i London för HPEs stora event Discover. Ett event där HPE, bland mycket annat, beskriver med de stora penseldragen och de tekniska detaljerna hur en hybrid värld kan se ut.

Martin Moberg Concept Manager

Det jag tar med mig är hur enkelt det kan vara om man har rätt förutsättningar och tar rätt beslut.

Det tydliga budskapet från HPE är hur enkelt det är att nu kombinera dina egna resurser du har i ditt datacenter, med de som finns tillgängliga i publika molntjänster likt Azure eller Amazon.

Med de produkter och lösningar som finns tillgängliga idag, kan man kombinera och skapa en mix som kan öka affärsnyttan och med enkla medel bättre nyttja de investeringar man redan gjort i sitt eget datacenter.

I teorin är det enkelt, och enkelhet är också budskapet från HPE kring deras lösningar.
Att ta något väldigt komplext och göra det enkelt att hantera.

Men är det så enkelt i praktiken?

Än så länge är det svårare att vara flexibel i att kombinera plattformstjänster publikt och privat, men tittar man enbart på infrastruktur som tjänst, som virtuella servrar, så är det långt mycket enklare. Det många kanske missar när de ser publika molntjänster som ett sätt att vara hybrid, är att förstå att det kräver ett privat moln.

Det publika molnet bygger på automatisering, standardisering och struktur.
Vill man då inte lägga hela sin miljö publikt, men ändå ha möjlighet att flytta last mellan publikt och privat måste även ditt eget datacenter kunna beskrivas som ett moln, ett privat moln.

Det betyder att du ska kunna provisionera, managera och styra dina laster utan ett komplext handhavande. Först då kan du uppleva hela enkelheten i att kunna flytta last mellan det privata och det publika.

Att förflytta sig från ett datacenter som är uppbyggt av fristående delar till det helautomatiserade kan vara komplext.
Det HPE siktar in sig på är att göra just det enklare, genom både ha programvaran för att styra det, men även hårdvara som är gjord för just det ändamålet.

Här kommer deras satsning på hyperconvergerat in med produkerna HC250 och HC380, något som funnits tillgängliga en tid. Nyheten nu är att det är säljstart för deras större lösning Synergy, en lösning som har en helt annan flexibilitet och prestanda och kommer sätta stora avtryck i hur man hanterar datacenterhårdvara framöver.

Med Synergy kan du kombinera olika resurser såsom beräkningskraft, lagring och nätverk och använda ett enkelt gränssnitt för hantera resurserna som en resurspool. En resurspool som gör att du inte låser in dig utan kan frigöra resurser och flytta dem till ett annan last.

På Atea har vi skapat en tjänst som lyfter upp din interna miljö till ett privat moln. En lösning som bland annat baseras på HPEs hyperconvergerade enhet HC380, och som ger dig möjlighet att bli hybrid, redan idag.

Läs mer om den och/eller andra tjänster vi erbjuder här.