2012-04-26

Build for the future – ready now

Sitter i planet på väg hem från Las Vegas och MMS2012 och reflekterar runt alla intryck. När jag första gången kom i kontakt med cloud någon gång kring 2008 uppstod flera funderingar om hur detta skulle realiseras. Att det skulle slå igenom var helt uppenbart när i princip alla leverantörer styrt om sina segel i en handvändning. Nu är det verklighet - delvis i alla fall.

Nu diskuteras det inte mycket om varför man skall gå över till cloud, utan man bara utgår ifrån att fördelarna är en självklarhet. Själv tror jag inte att fördelarna är uppenbara för alla, i alla fall inte till vilken form av cloud och definitivt inte hur vägen dit bäst bör se ut. Det som idag kallas private cloud är egentligen krasst en klassisk virtualiserad miljö med någon form av central manageringslösning där man automatiserat moment av administrationen. Public cloud däremot har gjort stora framsteg; jag tänker främst på Office 365 som kan jobba mot det egna lokala AD:t för att lösa identity frågor samtidigt som man kan skala antalet användare enkelt.

Min vision, som jag verkligen hoppats på med public cloud, var dock att kunna byta leverantör och uppdatera priserna mer frekvent än med traditionell outsourcing. Som kund måste man kunna konkurrensutsätta leverantörer. Det är till stor del den typen av ”hot” som driver förändring av priser och tjänster. Idag gör man det på relativt långa tider, 3 till 5 års intervaller är helt normalt i outsourcingaffärer. Det verkar dock vara en lång väg att gå innan vi kan nå ett flexibelt public cloud. Jag vet inte heller om de stora aktörerna ens vill dra branschen åt det hållet, då de samtidigt själva vill bygga en stabil cloud baserad bas med användare. Det är många broar att korsa innan man är där.

Tittar man på mobiltelefonbranschen så har man där gjort en liknande förflyttning. Från långa bindningstider och krav på nummerbyte till ett läge där man nu med en veckas varsel kan ringa med samma nummer fast via en annan operatör om man valt att inte ha bindningstid. Flera operatörer erbjuder även möjligheter att byta abonnemangsform under pågående avtalstid.

Det finns dock för många fördelar med cloud som fenomen för att inte redan nu börja förflytta sig åt det flexibla hållet. En bra början är att skapa ett private cloud genom att vidareutveckla den miljö man internt har idag kopplat till ens tjänstekatalog och sedan ersätta några tjänster med tjänster från public cloud.

Så när nu Microsoft basunerar ut ”Build for the future – ready now” angående deras cloud satsning hoppas jag att de bara avser det privata molnet för runt det publika finns det ännu för mycket olösta frågor att jobba vidare med.