2011-03-30

Att klustra eller inte klustra, det är frågan!

För er som inte vet - kluster skapar en applikation som kan flyttas mellan två servrar. VMware high availablity skapar en hel virtuell maskin som kan flyttas mellan två eller flera servrar. 

I vilka lägen ska man köra kluster och i vilka lägen räcker det med VMware high availability?

Det finns två frågor man bör ställa sig för att få svar på detta:

  1. Hur pass ofta genomförs förändringar på den virtuella maskinen?
  2. Vilka extra snapshotfunktioner är önskvärda på maskinen?

När man använder sig av VMware high availability flyttar den över en hel maskin mellan noderna. Det innebär att den tar operativsystem och allt. Failovertiderna för att flytta över är längre för VMware HA än för kluster eftersom det måste starta ett helt operativsystem innan applikationen kan gå upp.

Det innebär också att operativsystemet och alla applikationer som är installerade på den måste patchas. För att göra det på ett kontrollerat sätt bör man ha två operativsystemsinstanser att flytta applikationen mellan och det är där som kluster passar in.

System som inte kan tas ner för att patchas eller att man riskerar höjd nertid bör man alltså köra klustrade. Detsamma gäller system med extremt hög last eller många anslutningar till sig.

Kom ihåg att VMware hade lite dåligt rykte förut gällande att hantera extremt höga laster, det har blivit betydligt bättre. Maskiner som har väldigt mycket anslutna sessioner till sig har också varit ett problem och det problemet återstår till en viss del efter tester som vi själva gjort.

En klar fördel för VMware är den snapshotfunktionaltet där man kan skapa en kopia av maskinen precis innan man t.ex. patchar den. Det gör att man i viss mån kan hoppa tillbaka till en tidigare version om det går fel och man har problem med en ny operativsystemspatch eller applikationsuppdatering.

Slutsats: Jag skulle fortfarande säga att kluster är det enda alternativet om man har riktigt affärskritiska system eller om man har extrema krav på prestanda.