2011-09-12

Att använda virtuella klienter

Vid ett flertal projekt där vi satt upp VDI på har kunderna fått testa olika användningssätt. Vi har då kommit fram till att man nyttjar VDI på olika sätt beroende på var man sitter.

Vi har hittat dessa användningsoråden:

  • VDI på en vanlig PC - Används ofta för att spara hårdvara för konsulter ute på företag där dom nu får en VDI-klient istället.
  • VDI på tunn klient - Används inom produktionen i miljöer där man vill spara pengar för att ta bort desktops.
  • VDI på Ipad och andra tablet PC - Här används den mest för att titta. Det är smidigt och bra, men inget som man skriver romaner på direkt.
  • VDI på telefonen - ganska oanvändbart då allt blir för litet.

De allra flesta applikationer kan man köra å detta sätt då de får så mycket mer processorkraft. Till och med sådana som normalt kräver 3D acceleration fungerar bra med snabb serverhårdvara.

Varför inte prova en VDI-lösning du också? Vi har färdiga prova-på tjänster för det.