2015-03-29

Är du en partner eller leverantör till din verksamhet?

Stefan Fasth Chefsarkitekt

Det börjar hända något med de gamla kund-leverantörsförhållandena på marknaden. Det blir viktigare att ha en partner än en leverantör, oavsett om vi pratar om en leverantör som Atea eller den interna it-avdelningen.

Ett exempel på detta är att vi på Atea ser mer och mer av är upphandlingar där en organisation vill upphandla en partner snarare än en varukorg av produkter eller tjänster. Man värdesätter en långsiktig relation, kvalité i leveransen och den gamla devisen att en partner inte behöver vara perfekt i alla avseenden, utan det är när problem uppstår som man måste kunna lita på varandra.

Men samarbeten och partnerskap är samtidigt inget nytt, speciellt inom outsourcingbranschen har man pratat om det länge. Men det är inte sällan som dessa samarbeten fungerar bättre på pappret än i verkligheten. Det tror jag beror på att samarbete och partnerskap inte är något man kan avtala, det är något som uppstår när man har samma mål och värderingar.

Några mål och värderingar som man behöver kunna enas om är att partnerskapet ska genomsyras av:

Kooperativt

Ett kooperativt samarbete har som främsta mål att tillgodose alla medlemmars intressen. I praktiken betyder det att på parter ska få ut lika mycket av partnerskapet. Inte bara ens intresse av vinst eller den andras i minskade kostnader är tillräckligt. Ska båda vara nöjda måste båda infrias.

Transparent

Ett partnerskap där parternas agenda inte är transparent är dömt att misslyckas. Det är viktigt för förståelsen att affärsmodeller, strategier och målsättningar tydliggörs i partnerskapet. Finns det en groende misstanke om att en partner skor sig på den andra kommer det inte att fungera. Inom ramen för transparens är det också viktigt att båda parter förstår att partnerskapet sannolikt inte är exklusivt.

Slutanvändarens upplevelse i fokus

Om båda har kundens slutanvändare i fokus och som primära mål att göra denne effektivare och nöjdare finns det ett gemensamt fokus som är lätt att enas kring.

Jag träffade en it-chef för inte så länge sedan som sa: -”Man ska inte ha verksamheten i fokus utan verksamhetens fokus”. Jag tror det ligger mycket i det.

Innovationsdrivet

På temat outsourcing och dess många gånger misslyckade partnerskap är en viktig faktor att den ena parten endast har ”gröna lampor” i fokus, att uppfylla ett SLA. Gröna lampor uppnås enklast genom att endast vidhålla en driftmiljö. All innovation eller utveckling riskerar att lamporna ändrar färg till röda, om inte läxan har gjorts på ett ordentligt sätt. Så samtidigt som vi har en verksamhet som fortsätter utvecklas gör inte it-stödet det. Och här uppstår en konflikt.

Båda parter måste vara överens om att innovation och utveckling är nödvändigt och en förutsättning för en effektiv verksamhet och ett bra it-stöd.

Så är du överens med mig om att ovanstående punkter är bra förutsättningar för ett lyckat partnerskap tycker jag du leta efter en partner (f.d. leverantör) som ser det på samma sätt samt agera som en partner till din verksamhet. Du kommer bli förvånad över hur mycket lättare allting blir när man vill samma sak.