2017-10-02

Sanning, små lätta moln och en superentreprenör

Den 18-20 september gick Veritas Vision av stapeln i Las Vegas på Aria Hotell and Resort. Det är Veritas stora kund- och partnerevent och den här gången var temat "The truth in information" där mycket handlade om informationshantering och säkerhet i moln av alla de former.

Jim Johansson
Jim Johansson Seniorkonsult och CAE Datacenter

En sak man slogs av under konferensen är hur mycket utveckling som sker på Veritas produkter och visionen man har med 360 Data management och hur man får hela produktportföljen att hänga ihop. Man pratade en hel del om hantering och klassificering av information, t.ex. att man inte kan spara allt för evigt och att företags och organisationers sekundärdata är deras mest underutnyttjade tillgång. Vi har även sett detta hos våra kunder här i Sverige där backupfönster blir större och större och mängden ostrukturerad data börjar växa explosionsartat samtidigt som man inte använder informationen i backupen som något annat än en försäkring.

Molnet

En hel del av sessionerna handlade om moln, backup av moln, backup till moln och backup mellan moln. Det publika molnet har ju som bekant ett dataskydd som med bästa vilja kan kallas rudimentärt, man skyddar sig i ett disaster-hänseende men har man behov av granulära återläsningar, täta backuper och långa spartider måste man komplettera med någon form av backupmjukvara eller backuptjänst. Jag var bland annat och lyssnade på en av de större bankerna i USA som presenterade hur de säkrar upp sina applikationer i Amazon Web Services med hjälp av Netbackupservrar installerade i AWS.

Disaster Recovery (DR)

DR-lösningar är även något som är hett, särskilt med tanke på de naturkatastrofer som nyss drabbat Texas och Florida. En av sessionerna jag deltog på, berättade ett elnätsbolag från Texas om hur de med hjälp av Veritas Resiliency Platform satte upp sin DR-miljö som skulle hantera ett flertal olika typer av plattformar och applikationer. De hade tidigare en RTO (Recovery Time Objective) på 4 timmar som innefattade en mängd manuella steg men lyckades få ner tiden till under en timme och även minska person- och kompetensberoendet med hjälp av orkestreringen som finns i plattformen.

En glädjande nyhet var att man inför klassificeringsmotorn från Enterprise Vault till produkten Data Insight. Det innebär att vi i framtiden kommer att ha möjligheten att kunna göra viss grundläggande dataklassificering med vår tjänst Effektiv Dataanalys. Det skulle kunna innebära att vi kan få fram rapporter på hur mycket av den ostrukturerade informationen som innehåller t.ex personnummer, kontokortsinformation osv. Enterprise Vault har även en OCR-funktion som även den i framtiden kommer till Data Insight, vilket innebär att man då kan analysera information i både PDF:er och bilder.

Hållbarhet

Till sist måste jag nämna en av huvudtalarna, Richard Branson. Det var intressant att lyssna på någon som var entreprenör innan ordet ens var uppfunnet och hans reflektioner runt klimat och hållbarhet. Han kom direkt från sitt hus på Brittiska Jungfruöarna som var hårt drabbat av de stormar som huserat i Karibien och han hade varit tvungen att köpa nya kläder på väg till konferensen. Det är värmande att se att inte bara vi i Sverige sätter hållbarhet i fokus utan att det även finns på agendan hos de stora multinationella företagen. Han lyfte även fram exempel på hur man faktiskt kan tjäna mer pengar, både kortsiktigt och långsiktigt på att fokusera på hållbarhet.

Några produktnyheter som stack ut:

  • Nytt grafiskt gränssnitt till Netbackup
  • Snabbare utvecklingstakt för Netbackup
  • Backup av Office 365, både i Netbackup och BackupExec
  • Backup till publika moln från BackupExec
  • Klassificeringmotor till Data Insight
  • Appliance för Access
  • Kopplingar till publika moln i Information Map.

Har ni funderingar eller vill ni diskutera mer om ovanstående eller dataskydd i allmänhet så kontakta mig på jim.johansson@atea.se