2016-03-10

SQL Server på Linux

Det var nog många som satte kaffet i halsen häromdagen när det tillkännagavs att SQL Server ska komma till Linux.

För femton år sedan jämförde Microsofts dåvarande vd Steve Ballmer Linux med cancer. Ballmer är inte kvar och vindarna har tydligen vänt.

En stor anledning är Azure. Microsofts vd Satya Nadella sa redan 2014 att cirka 20 procent av alla virtuella maskiner i Azure kör Linux i någon form. Då SQL Server, från det att Microsoft köpte koden, enbart varit tillgänglig på Windows (den gamla Sybase fanns och finns på *nix-plattformen) har möjligheterna för Linux/Unix-tunga företag varit begränsade. Den stora draken på *nix-marknaden är Oracle och i och med uppköpet av MySQL 2008 har de haft en rejäl bit av marknaden. Fria alternativ som PostreSQL och liknande har fortsatt ta plats men Oracle har haft den största kommersiella delen.

En ytterligare anledning är Docker, en slags väldigt tunn applikationsvirtualiseringsteknik, som möjliggör att samma programvara körs på både Windows och Linux. Exempel på existerande ”dockerifierade” applikationer är MySQL, PostgreSQL och MariaDB.

Mot den bakgrunden ter det sig helt plötsligt inte så märkligt att SQL Server lyfter blicken mot Linux. Sannolikt både som dockerapplikation och även native på Linux i sig.

Tyvärr så vet vi ingenting om SQL Server på Linux i dagsläget – allt är ren spekulation. Det som är sagt är att en första version kommer komma någon gång i mitten på 2017 och att den kommer att vara begränsad. Jag skulle kunna tänka mig att man kan likna SQL Server på Linux med Azure SQL DB, det vill säga begränsad i början men med en väldigt hög utvecklingstakt.

Kommer SQL Server vara ett hot mot Oracle? Nej, inte på ett par år. Kommer SQL Server kunna vara ett komplement till existerande, mindre databasmotorer på Linux? Absolut. Möjligheteten att köra SQL Server på Linux öppnar många spännande dörrar.

Jag har anmält mig för SQL Server på Linux beta och återkommer med mer information så snart jag har en testmiljö uppe.