2016-05-05

SQL Server 2016 kommer den 1 juni

Releasedatumet för SQL Server 2016 är nu officiellt - den 1 juni släpps den största uppgraderingen av Microsofts databasmotor på många år. Den förra riktigt stora förändringen skedde när vi lämnade SQL Server 2000 och gick till 2005 och i viss mån mellan 2008R2 och 2012.

2014 var nästan lite mer åt 2012R2, men 2016 innehåller ett antal riktigt världsomvälvande funktioner som jag tror och hoppas kommer driva en mycket snabbare övergång till 2016 jämfört med tidigare versioner.

Alla kommande funktioner har varit kända sedan länge, och även om AlwaysOn-förbättringarna, Always Encrypted, Dynamic Data Masking och Temporal Tables (för att nämna några nyheter) är jättespännande så är det faktiskt inte de jag ser fram emot allra mest.

De nyheter som jag ser som pivotala för mina kunder är query store, database scoped configuration och det faktum att SQL Server 2016 redan testats av hundratusentals kunder i Azure.

Det som gör dessa nyheter så intressanta för mig är att de allihopa driver en snabb övergång till SQL Server från egentligen vilken version som helst (förutsatt att det är 2008R2 eller senare). Tidigare har det varit mer eller mindre intressant (på ett stundtals ganska dåligt sätt) att uppgradera till en senare version då det varit svårt att överblicka vilka resultat den nya frågeoptimeraren ger. Hoppet mellan 2012 och 2014 var ett mycket större hopp än många utanför SQL Servervärlden tror. 2014 kom en helt ny kardinalitetsestimerare vilket potentiellt förändrar exekveringsplanerna i grunden. Det behöver inte nödvändigtvis ge bättre eller sämre prestanda, men högst sannolikt annorlunda prestanda. Det gjorde det hela lite extra spännande att byta till compatibility level 12 (2014) då det nästintill garanterade en natt med överraskningar.

För att råda bot på detta kan man i 2016 använda sig av query store för att frysa alla exekveringsplaner innan byte av compatibility level och om något skulle visa sig prestera sämre än tänkt kan man återgå till den gamla exekveringsplanen för den eller de frågor som utgör ett problem.
Database scoped configurations ger oss äntligen möjligheten att på databasnivå sätta vissa parametrar som tidigare slagit på hela instansen. För första gången kan vi sätta MAXDOP (max degree of parallelism) per databas, och även om Sharepoint inte stödjer denna feature i dagsläget är det inte orimligt att anta att den kommer göra det i en kommande patch.

Enbart query store i sig kommer göra det mycket mindre komplicerat och riskfyllt att uppgradera till SQL Server 2016 då man utan vidare kan köra vidare med en lägre compatibility level. Men då det är exakt samma kodbas för Azure SQL Server och on-prem SQL Server har hundratusentals kunder redan kört SQL Server 2016 i produktion under lång tid och därmed är sannolikheten för buggar markant mycket lägre i SQL Server 2016 än i någon tidigare version.

Så ta chansen att uppgradera till SQL Server 2016 så snart som den släpps 1 juni. SQL Server Developer Edition är dessutom gratis från denna version - ta chansen att upptäcka alla nya fördelar med SQL Server 2016!