2017-08-24

Serverskydd i molnet - ett kostnadseffektivt sätt att skydda din verksamhet

Att bygga redundanta datacenter har under många år varit mycket kostsamt och ofta inneburit både stora investeringar i hårdvara och serverhallar. Med ny molnteknik kommer nya möjligheter och näst på agendan är att köra din sekundära datahall i molnet - till en fraktion av priset men med en mycket god tillgänglighet!

Jonas Emilsson Concept Manager

Många verksamheter har under senare år fått allt högre krav på tillgänglighet för sina IT-system. Detta sker som en följd att alltmer affärskritisk information lagras i de interna systemen och att många verksamheter förväntas vara tillgängliga dygnet runt.

Dessa krav är svåra att möta, för såväl stora som små företag, då kostnaden för att etablera en ny datahall där man skyddar kopior av informationen ofta är mycket hög.

Den svenska marknaden har länge efterfrågat tjänster för detta och nu när molnteknologierna mognar i samma takt som kommunikationshastigheten på WAN-länkar ökar så är grogrunden bättre än någonsin!

För vem skulle, om priset är rätt, inte vilja kunna skydda sina mest tillgänglighetskrävande system så att de enkelt skulle kunna startas om ute i molnet med bara några minuters bortfall om den egna datahallen drabbas av strömavbrott eller driftstörningar?

Att kunna styra om trafiken till en sekundärhall där du enbart betalar för förbrukad kapacitet och där man enkelt kan återföra trafik och system till den egna datahallen igen när störningen är över?

 

Svaret är såklart många och därför börjar det nu komma teknologier och tjänster för att utföra precis detta, i svenska datahallar och till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Atea är med och driver denna teknologiförändring med nya tjänster – följ våra kanaler under hösten för mer information om våra nya erbjudanden samt kring hur du snabbt och enkelt kan få ett skydd för dina värdefulla system som gör att du sover bättre om nätterna.