2017-06-07

Power BI Premium - två steg framåt, ett steg bakåt

Den 1/6 förändrade Microsoft licensieringen för Power BI. Power BI Embedded försvann och en hel del begränsningar i Power BI Free lyftes (och ett gäng nya introducerades) - men framförallt såg Power BI Premium dagens ljus. En fantastisk produkt förbättrades på många sätt, men samtidigt förändrades spelreglerna för många miljöer i grunden.

Gratisversionen av Power BI (Power BI Free) kan numer göra precis allt som Power BI Pro kunde göra förut - med ett undantag: det är inte möjligt att dela data. Tidigare kunde man dela dashboards och rapporter publikt sålänge mottagaren hade en länk, men det är nu borttaget. Å andra sidan fungerar alla funktioner som tidigare var begränsat till Power BI Pro även i Power BI Free. Tanken framöver är att alla som ska skapa och konsumera delat data antingen har en Power BI Pro-licens per person, alternativt köper företaget Power BI Premium som ger alla anställda på företaget möjlighet att konsumera data som om man hade en Power BI Pro-licens.

Man kan se Power BI Premium som "per-core"-licensiering av exempelvis Windows, och Power BI Pro-licenser som "per seat". Tyvärr kostar Power BI Premium därefter - minst 40.000 kronor per månad. Rent kostnadsmässigt går break-even vid ungefär 600-625 användare. Med Power BI Premium kommer många andra fördelar som litegrann kommit i skymundan av det höga priset. Här kan nämnas dedikerad, garanterad kapacitet för att undvika "noisy neighbor"-problematiken som ibland kan uppstå när andra kör tunga rapporter på powerbi.com, möjlighet att uppdatera data från datakälla 48 gånger per dag istället för 8 och möjligheten att hantera enorma dataset. De något krångliga "organizational content packs" som möjliggjorde att gruppera och dela rapporter med andra kollegor har förfinats till Power BI Apps.

Tyvärr försvann också Power BI Embedded - möjligheten att stoppa in Power BI i exempelvis en Sharepointsite och dela rapporter till externa användare. I dagsläget finns ingen ersättare vilket innebär att alla användare som ska kunna konsumera det delade datat måste ha en Power BI Pro-licens. Detta har självklart lett till mycket protester från de som byggt miljöer på denna produkt. Microsoft har inte rakt ut sagt hur en ersättare kommer se ut, men de har hintat om att problemet inte är okänt och att en lösning arbetas på. Tiden får utvisa vad det innebär.

Power BI Premium utgör tveklöst det första steget på en resa där Power BI stärker sin position ytterligare, men allt är inte på plats från början. Avsaknaden av Power BI Embedded har ställt till det för flertalet av mina kunder och den nya licensieringsmodellen kan göra vissa lösningar orimligt dyr. Min bedömning är att någon form av "Power BI Premium light" med motsvarande funktionalitet som Power BI Embedded men utan många av de specialiserade funktionerna i Power BI Premium kan vara på gång inom ganska snar framtid. 

Det är och förblir en extremt intressant produkt för det datadrivna företaget och jag väntar med spänning på att se hur utvecklingen går vidare. Förhoppningsvis får vi ytterligare svar i samband med Microsoft Data Insights Summit i Seattle den 11-12 juni!

 

Vill du veta mer?

  • Läs Microsofts whitepaper om Power BI Premium
  • Räkna på kostnader med Microsofts licenskalkylator
  • Följ videoströmmarna från Microsoft Data Insights Summit 11-12 juni