2017-06-16

Operational Intelligence - Få kontroll över företagets livsnerv!

Vi ser en väldigt tydlig trend i datacentren runt om i världen just nu och det är den närmast explosionsartade tillväxten av information som lagras och hanteras dagligen. Tillsammans med den tillväxten så följer också nästa trend – avsaknaden av kontroll och styrning på vad som faktiskt händer med företagets livsnerv – datat.

Jonas Emilsson Concept Manager

Lite provocerande kan man säga att det i dagsläget är en väldigt liten del av den skandinaviska marknaden som har tillräcklig kontroll över vad som händer i det egna datacentret och detta faktum kan tillskrivas både mängden information som lagras och komplexiteten i att identifiera vilket data som är värdefullt.

Konceptet för att kontroll brukar i branschen kallas för Operational Intelligence och syftar egentligen till en avancerad form av datatolkning som kan ge ledtrådar om vad som händer och varför?

När skall man då använda detta tänker ni kanske? På all information?

Svaret är att det ofta är en delmängd av det totala datat som behöver tolkas, men att den informationen ofta ändras ofta och kan röra allt från e-handelssystem (t ex säkra korttransaktioner som regleras av PCI Compliance), cyberbrottslighet till säkerhetssystem för fysisk tillgång till en bygnad, till IoT-anslutna enheter som rapporterar in data.

Och det kanske mest närliggande exemplet är förstås själva datacentret – hur mår egentligen min infrastruktur?

För att ta ett konkret exempel – Visst vore det bra att kunna se om samma passerkort används för access till en byggnad på flera ställen samtidigt, eller om temperaturen i datacentret stiger samtidigt som fysiska fel i lagringen uppträder och röksensorerna utanför datahallen larmar?

Det finns idag en mängd traditionella övervakningsverktyg som tittar på olika delar av datacentret, men den stora skillnaden mot verktyg från t ex Splunk eller IBM (QRadar) som verkligen hanterar Operational Intelligence på det sätt som kan anses vara holistiskt och allmänt tillämpbart, är att dessa mjukvaror ofta bara fokuserar på en liten del av helheten.

Vi ser en väldigt stark ökning av efterfrågan på mjukvaror och tjänster som hanterar holistisk informationstolkning (Operational Intelligence) just nu, både ur ett datacenterperspektiv, men också i kombination med säkerhetsaspekten.

Så titta över dataflödet i ert datacenter – har ni koll på helheten och kan tolka och förstå information som kommer in ur ett holistiskt perspektiv?

Om inte så är det hög tid – verktyg för Operational Intelligence kommer att vara på allas agenda inom 1-2 år och då är det bra att redan ha lagt sin strategi!