2017-09-13

Nyheter från VMworld 2017 i Barcelona!

VMworld går traditionsenligt av stapeln i Barcelona, Spanien och drog i år ett rekordstort antal deltagare – över 11000 personer deltog i den europeiska versionen av konferensen. VMware har till detta året tagit fasta på många av de teknologier man redan använder – i form av t ex NSX, vSAN, vRealize Automation m.fl. och byggt tjänster och ramverk ovanpå dessa för att möjliggöra en smidig övergång till molnet.

Jonas Emilsson Concept Manager

Och just molnet – eller det mjukvarudefinierade datacentret - är det nog väldigt svårt att undgå. Från att VMware redan 2008 varit en av de första i IT-branschen som började prata moln så domineras nu konferensens helt av detta budskap och hur man som kund och partner till VMware kan bli mer effektiv med hjälp av nya tekniska plattform för att köra allt från servrar till cloud nativeapplikationer i det privata, hybrida eller publika molnet.

Man har gjort ett rejält omtag av sin strategi kring molnbaserade tjänster och produkter och adresserar nu på ett tydligare sätt de applikationer som körs i datacentren och verktyg för att hantera dessa – det finns en applikationscentrisk strategi på plats som är ett riktigt genidrag från VMware om den lyckas!


VMware's CEO - Pat Gelsinger - inleder VMworld 2017 i Barcelona

Skiftet från att vara en infrastrukturleverantör som levererar teknologi i såväl det privata som publika molnet till att verkligen erbjuda en full stack av verktyg för att hantera allt från infrastruktur till applikationer till nätverk och säkerhet för både infrastruktur och applikationer är uppenbart.

VMware visade upp nya applikationer för säkerhet som skyddar ditt datacenter och mjukvara mot intrång (AppDefense - https://www.vmware.com/products/appdefense.html ) och även för analys av hur dina applikationer och system i datacentret egentligen mår (WaveFront  - https://cloud.vmware.com/wavefront ) vilken kan förutse och analysera din miljö på ett sätt anpassat för moderna cloud native-plattformar.

 

Man utökar och förstärker också samarbetet med Amazon och IBM och kunder kommer nu att kunna köra sina arbetslaster  hos t ex Amazon där man erbjuds ett fullt mjukvarudefinierat datacenter baserat på VMware vSphere, NSX och vSAN. Denna lansering gjordes redan ifjol, men nu är teknologin tillgänglig för marknaden.

För att underlätta förflyttningen till molnet så lanserades även migreringsteknologin HCX (https://cloud.vmware.com/vmware-hcx).

HCX möjliggör en enkel övergång till molnet och underlättar för kunder som idag kör i privata datacenter men som vill flytta upp sina servrar och även enskilda applikationer till det publika molnet utan att för den skulle behöva bygga om och förändra de virtuella servrar som kör denna infrastruktur.

                                 VMware HCX

På nätverkssidan får också NSX en rejält framskjuten position och VMware har identifierat Telco-branschn som en stor tillväxtsektor där tillväxten kring NFV (Network Function Virtualization) är en stark drivfaktor. NSX har också vuxit oerhört utanför Telco-branschen och är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda fullt hybrida och säkra (mikrosegmenterade) datacenterleveranser när vi tittar framåt mot 2018 och bortom.

 

Även Atea gör en rejält strategisk förflyttning i sina molntjänster tillsammans med VMware under konferensen och lanserar nya Disaster Recovery som tjänst, som skyddar de virtuella maskiner man kör i det egna datacentret, uppe i molnet.

Läs mer om tjänsten här: atea.se/molnserverdr

Den möjliggör för alla kunder med VMware vSphere att asynkront replikera sina virtuella servrar till molnet och styra fail-over och fail-back samt retentiontider på ett mycket enkelt sätt via ett webbaserat gränssnitt.

Disaster Recovery som tjänst är en otroligt strategisk tjänst som kommer att passa en mycket stor mängd av våra kunder och erbjuda kostnadseffektivt dataskydd i molnet.

På det hela så känns VMworld 2017 som ett år då VMware verkligen realiserar sin vision ”Any Device, Any Application, Any Cloud”!

Den applikationsflora man lanserar, i kombination med befintlig mjukvaruteknologi, gör att marknaden är bättre rustad än någonsin att ta datacentret och applikationerna till en nivå som få trodde var möjlig för bara ett par år sedan!