2016-05-25

Vad händer med NetScaler?

Citrix släpper en del nyheter gällande NetScaler och till de större hör de nya möjligheterna att integrera NetScaler mer mot Microsoft Azure och Office 365. Generellt har Citrix jobbat mycket med säkerhet och man benämner det som "nFactor".

Med nFactor kan nu även NetScaler Unified Gateway bestyckas med fler typer av autentisering där SAML tillhör de mer intressanta. Presentationen gällande nyheter i NetScaler var vädligt högflygande och redovisade inte så mycket djupgående information. Dock var det en hel del saker kring säkerhet som låter mycket intressant.

 

  • ​nFactor Authentication. Som nämnts tidigare handlar nFactor om mer än en autentiseringsmekanism. Citrix har jobbat mycket med NetScaler Unified Gateway och utvecklat komponenten till att bli en mer fullskalig "sammanhållande" applikationsportal med fler autentiseringsalternativ.
  • Mer utvecklad monitorering och loggning av sessioner genom NetScaler Unified Gateway.
  • Threat and safety index. Nu finns det möjlighet att testa sin lösning gentemot fördefinierade kravlistor där man grafiskt får ett betyg i hur säker lösningen är.
  • IP reputation Identity. Funktionen identifierar trafiken innan den når NetScaler Unified Gateway och klassar den som säker eller osäker. OM trafiken klassas som osäker sker en DROP och trafiken avbryts.
  • Förbättring av SSL-hantering. Nu finns det bl.a. support för ECSDA på NetScaler MPX med N3 hårdvara.
  • Stöd för SafeNet network hardware security module.

 

Utöver utvecklingen av säkerhet och autentisering pratas det mycket om det stora arbetet som pågår kring att få ut guider för att ersätta annan hårdvara eller lösningar. Man bygger kontinuerligt på en portal och nytt material publiceras hela tiden. Portalen för guider finns på adressen: http://www.citrix.com/netscaler/deploy

 

Man har under förmiddagen dessutom presenterat ett antal nya varianter och tillägg till NetScaler

 

  • NetScaler CPX. En variant där NetScaler är en minimal "linux container" för utvecklare och enskilda applikationer. Här kan vi vänta oss massor av mer information!
  • NetScaler MAS. En sammanhållande funktion där vi knyter ihop delarna Endpoint=>ADC=>Gateway=>Network=>Logging=>Backend server. Här kan vi också vänta oss massor med mer information!