2016-11-10

Nätverk i förändring - DOS finns i Windows!

Nätverken är under förändring och det går fort. Drivkrafterna är många, funktionerna och kraven blir fler. Små fel kan ge stora konsekvenser, vi måste hantera nätverken på ett effektivare sätt.

Roland Henriksson Försäljningschef

För en herrans massa år sedan ledde jag ett projekt där vi bytte ut i princip allt hos en kund; klienter, nätverk och servers. ”Hubbat” nätverk blev ”switchat” nätverk och vi införde det sprillans nya operativsystemet Windows 2000 server. Vi genomförde projektet i högt tempo med många parallella aktiviteter och det slumpade sig att jag bytte ut till switchar samtidigt som en helt nybakad väldigt ung konsult installerade Windows 2000-servrarna. Självklart fick 2000-servrarna problem med nätverksanslutningen och när den nybakade konsulten ringde mig och förklarade att nätverket var nere, släppte allt jag hade för händerna och rusade iväg för att assistera. Det första jag ser i serverrummet är att portarna på DC-switcharna blinkar för fullt och att länk finns mot servrarna, tar över serverkonsolen och kör igång kommandoprompten för att se om servrarna fått rätt IP-inställningar. Den nybakade konsulten som sitter i telefon bredvid mig utbrister då i uppriktig förvåning till sin motpart i telefonsamtalet -”Vet du att det finns DOS i Windows?”

Det skulle inte förvåna mig om någon av oss gamla CLI-rävar får uppleva något liknade år 2020, att en helt nybakad konsult med nätverksinriktning utbrister - ”Vet du att det finns CLI bakom GUI?”

Nätverken är under förändring och det går fort. Ett nätverk för allt (även tids, verksamhets- och processkritiska funktioner), Bring Any Device, IoT, positionering och resurser som konsumeras både i lokala datacentret samt i molnet driver på behovet av tillgänglighet och säkerhet i nätverket. Självklart medför detta att nätverkets funktioner blir fler. Konfigurationerna mer komplexa samtidigt som kraven på ökad dynamik och snabbare etablering av funktion tilltar. Denna ekvation är såklart svår att få ihop, risken är stor att små konfigurationsfel (under stress en måndagsmorgon) på enskilda nätverksenheter får stora driftstörningskonsekvenser.

Nätverken är under förändring på så sätt att vi med snabba steg går mot ökande automation där flera logiska och virtuella enheter hanteras som en, eller flera stora enheter där vi via grafiska gränssnitt definierar applikationer/resurser/tjänster som skall flöda i nätverket, deras prioritet och hur datatrafiken skall flöda mellan konsumenter och applikationer/resurser/tjänster med bibehållen informationssäkerhet. Automationen kommer även att gå utanför det lokala nätverkets gränser på så sätt att vi via det grafiska gränssnittet även sätter upp datatrafikflöden mot molntjänster såsom Atea Molnserver, Azure, Amazon osv. Förändringen påverkar alltså även det traditionella fasta WAN förbindelserna som sammanlänkat ett företags olika LAN till ett internt nätverk. Vad har det traditionella WAN:et för berättigande om mycket av tjänsterna som konsumeras finns utanför det interna nätverket samtidigt som Internet kan vara bärare av krypterade förbindelser mellan ett företags olika LAN?

Förändringen medför även att spårbarhet och visibilitet i ett nätverk förbättras avsevärt. Via det grafiska gränssnittet kan vi mer lätt-tolkat se vad som sker i nätverket och det möjliggör bland annat snabbare felsökning och åtgärder där exempelvis en konsument inte når en önskad applikation/resurs/tjänst.

Utvecklingen är inte något som startar nu utan det har pågått under några år och återfinns bland annat under namnen Ethernet Switching Fabric, Software-Defined Networking, SD-WAN, Network Function Virtualization mm. Om ytterligare något år eller två kommer detta att vara en realitet för många. Så vi gamla CLI-rävar får ta tillvara på den korta tid som finns att glänsa och samtidigt förkovra oss i det nya.