2016-12-13

När fikonspråket tagit över är goda råd guld värda.

Jag har säkerligen själv gjort det under mina år i denna bransch, en bransch som har en genuin kärlek till förkortningar och nya begrepp. Jag har stått och pratat inför kollegor, kunder och använt ett språk som definitivt inte är anpassad till mina åhörares vardag och verklighet.

Roland Henriksson Försäljningschef

För oss som jobbar med kommunikation är det en självklarhet att om en enhet sänder över ett protokoll som mottagande enhet inte förstår så går inte meddelandet fram. Men att kunna presentera en ny teknisk innovation så att dess konkreta verksamhetsnytta kommer fram är inte lika självklar.

Under senaste åren när det allmänna uppvaknandet kring digitaliseringens möjligheter inom olika verksamheter har skett, har även den tekniska utvecklingen accelererat i en hastighet som vi tidigare inte sett. Tiden från lansering av en ny innovation tills dess denna är anammad av en bred massa har förkortats väsentligt, se bara på fenomenet Pokemon Go som tog en hel värld med ljusets hastighet. Samtidigt som hastigheten accelererar så är även många av innovationerna nydanande, dvs innovatörerna har tänkt nytt och inte vidareutvecklat på ett arv som sätter begränsningar så att önskat mål inte kan uppfyllas. Jättebra med nydanande innovationer tycker jag och säkerligen fler med mig, vi får lösningar som är effektivare, stabilare och lönsammare…. det finns dock ofta en liten hake och det är att vi sitter i ett arv som det inte är så lätt att bryta sig ur.

Att skapa en långsiktig plan för att kunna ta sig från dagens arv till en önskad framtida målbild kan innebära skillnaden mellan kostsamt fiasko till en it-plattform som löpande stödjer er verksamhet att uppnå era årliga mål.

Det är dock inte så enkelt att skapa denna långsiktiga plan, vilka vägval skall ni ta och varför? Det florerar säkerligen lika många svar på detta som det finns producenter av lösningarna och tyvärr så upplever jag att många hamnar i ”fikonspråk” fällan, den riktiga nyttan med innovationen kommer inte fram utan dom teknologiska aspekterna tar över och lyfts fram i all sin glans. Detta medför att målbilden blir otydlig och självklart även då stegen till målbilden.

Vi på Atea har i takt med ovan utveckling fått fler och fler förfrågningar kring hjälp att utifrån en verksamhets behov och krav bistå med att ta fram målbilder och långsiktiga planer. Vår erfarenhet är att det många gånger krävs en flerstegsprocess som löper över 1-2 år för att tillsammans ta fram denna målbild med tillhörande plan, vi har sammanställt våra erfarenheter till en metod och skapat tydliga tjänster för att utföra denna metod. Vi kallar detta Målmiljömetoden för Nätverk, du kan läsa mer om Målmiljömetoden för Nätverk på denna sida.

Kontakta gärna mig eller din närmsta Atea kontakt om du är intresserad av att veta mer om Målmiljömetoden för Nätverk så funderar vi gemensamt om detta kan vara en väg framåt för er.