2018-04-30

Mjukvara i fokus dag 1 på Dell Technologies World 2018

Så var den årliga globala Dell Technologies-konferensen igång och platsen är som alltid Las Vegas, Nevada! Temat för i år är ”Make it Real” och partners och slutkunder från hela världen finns på plats för att det skall hända.

Jonas Emilsson Concept Manager

Dell Technologies har i år bytt namn på konferensen från tidigare namn (Dell EMC World) till Dell Technologies World för att understryka att Dell EMC är en koncern med många inriktningar och kompetenser.

Det innebär också att konferensen har en lite bredare inriktning än tidigare och man kan som deltagare tillgodogöra sig information från allt från servrar och lagring till mjukvara – allt inom Dell Technologies’ portfölj.

Som vanligt så finns det något för alla på en konferens som denna, men de stora strategiska riktlinjerna målas upp under General Session och idag fick vi höra Michael Dell beskriva Dell Technologies övergripande mål framåt.


Michael Dell inleder Dell Technologies första dag.

Det märks väldigt tydligt att koncernen är i stor förändring, både pga. den sammanslagning som pågått under ett par år nu, men även att marknaden förändras och att man lyssnar väldigt noga på de globala marknadskrafter som påverkar vår industri för att hitta rätt erbjudande för sina kunder.

Transformationen till mjukvarubaserad lagring

Tydligast märks kanske detta inom datalagring där den mjukvarubaserade lagringen fortsätter att växa och ta marknadsandelar, samtidigt som Dell EMC fortfarande säljer en stor mängd traditionella lagringssystem. Man är ju också noga med att lyfta fram att man idag inte enbart är världens största lagringsleverantör utan också erbjuder motsvarande produktkvalitet för servrar och även nätverk.

Men den tydligaste stjärnan är nog ändå mjukvarukoden. Så mycket att budskapet handlar om hur man skall transformera verksamheter in i digitaliseringens årtionde och hur man med hjälp av mjukvara kan automatisera och hantera de stora datacenter och miljöer som blir en del av det globala fotavtryck som molnet och hybrida molnteknologier ger.

IT-industrin och förvandlingen till det mjukvarudefinierade samhället

Michael Dell valde, som en del av sin keynote, att lyfta fram den pendelrörelse som it-industrin genomlevt under de senaste 40-50 åren och hur stordatorn under 1980/90-talet ersattes av distribuerad datorkraft för att återigen återgå (under 2010-talet) till att vara datacenterfokuserad. Den kommande revolutionen kring Internet of Things och Internet of Everything skapar dock återigen en gynnsam situation för distribuerad datorkraft med enorm datatillväxt, där exempel kan vara Edge-teknik och sensorer som skapar stora datamängder och behöver hanteras där datat finns.


Datatillväxten för IoT driver Edge Computing och framtidens datalagring

De olika stegen av molnresan lyftes också fram och Dell Technologies visar på ett stort antal exempel där de gemensamt med sina dotterbolag som t ex VMware, Virtustream och Pivotal driver utvecklingen för det mjukvarudefinierade datacentret, var än det är fysiskt placerat.

Försäljningstakten inom alla affärsområden lyftes också fram som marknadsledande, där i synnerhet lagring och server utgör en mycket viktig del. Samarbetet med VMware och den gemensamma produkten VXRail är ett mycket bra exempel på hur samutnyttjande av teknologier kan driva en tillväxt i procent i tresiffrorsklassen.

Sammanfattning Dag 1

Dell Technologies har kommit en riktigt bra bit sedan sammanslagningen och mycket av det som presenterades under dagen visar på ett starkare företag som bygger framgång genom att använda teknologi för att bygga kundnytta. I vardagen handlar det om att stödja kunderna på sin digitaliserings- och transformationsresa till den digitala framtid som är vår.

Ett av de mer hjärtvärmande exemplen på hur it kan skapa verklig nytta är samarbetet som Dell har med University of Southern California (USC) och ett initiativ kallat ”Bravemind” som hjälper PTSD-drabbade amerikanska soldater att bearbeta posttraumatisk stress genom att simulera situationer i en VR-miljö där soldaterna får bearbeta obehagliga situationer från trauman man upplevt i strid. (http://medvr.ict.usc.edu/projects/bravemind/) .


Dells serverbaserade VR-teknologi skapar stöd till PTSD-drabbade soldater.

Det skall bli oerhört spännande att följa det nya bolaget som Dell Technologies skapat och se hur man ytterligare förfinar den kraft man har inom koncernen och hur man hjälper kunderna att ta steget in i det mjukvarudefinierade århundradet!

Stay tuned för mer nyheter under kommande dagar.